Vadovo biografija

Vyresnysis Skotas D. Vaitingas

<p>Vyresnysis Skotas D. Vaitingas</p>
Vyresnysis Skotas D. Vaitingas2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tarnavimas Bažnyčioje

Vyresnysis Skotas D. Vaitingas 2012 m. kovo 31 d. buvo palaikytas kaip Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios visuotinis Septyniasdešimties įgaliotinis. Visą pašaukimo laikotarpį jis tarnavo Penktojo Septyniasdešimties kvorumo nariu Šiaurės Amerikos Vakarų krašte. Jis yra tarnavęs Šiaurės Azijos krašto prezidentu, o šiuo metu tarnauja Šiaurės Europos krašto prezidentūroje.

Vyresnysis Vaitingas yra tarnavęs įvairiuose Bažnyčios pašaukimuose, pavyzdžiui: nuolatiniu misionieriumi Japonijos Šiaurės Tokijo misijoje, vyresniųjų kvorumo prezidentu, vyskupu, kuolo vaikinų organizacijos prezidentu, aukštuoju tarėju, kuolo prezidentu ir Septyniasdešimties nariu krašte.

Profesinė veikla

Vyresnysis Vaitingas yra įgijęs japonų kalbos bakalauro laipsnį ir teisės daktaro laipsnį. Jis yra dirbęs teisininku ir vadovu įvairiose Havajuose įsikūrusiose investicinėse nekilnojamojo turto bendrovėse. Vyresnysis Vaitingas aktyviai dalyvavo pilietinėje veikloje, buvo Amerikos skautų organizacijos (Boy Scouts of America) Aloha tarybos ir Tolimųjų Rytų tarybos vykdomųjų valdybų nariu, taip pat „LDS-BSA“ ryšių komiteto Havajuose ir Tolimuosiuose Rytuose pirmininku. Jis taip pat buvo Brigamo Jango universiteto Havajų aukštosios verslo mokyklos vykdomosios patariamosios valdybos ir bendrovės „Hawaii Reserves, Inc.“ valdybos nariu.

Asmeninis gyvenimas

Skotas Dveinas Vaitingas gimė 1961 m. balandžio 1 d. Solt Leik Sityje, Jutos valstijoje. 1984 m. balandį jis vedė Džerę Olson. Jiedu turi penkis vaikus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.