Pranešimas spaudai

Vyresnysis Renlandas taria padrąsinančius žodžius šventiesiems Lietuvoje

2024 m. gegužės 23 d. vyresnysis Deilas G. Renlandas su žmona Rūta L. Renland lankėsi Vilniuje. Juos lydėjo vyresnysis Alanas T. Filipsas iš Šiaurės Europos krašto prezidentūros. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Vilniaus maldos namuose susirinkę žmonės jaudinosi. Visi nekantriai laukė susitikimo labai pakilioje ir dvasingoje atmosferoje.

Pirmasis kalbėjęs vyresnysis Filipsas vaizdžiai papasakojo Naujojo Testamento istoriją apie moterį, sugautą svetimaujant. Jis pasakojo, kaip jai turėjo būti baisu, kai jos bendruomenė ją pasmerkė ir norėjo užmušti. Kristus, kuris yra tobulas, tiesiog atleido jai. Vyresnysis Filipsas paaiškino, kad tokie turėtume būti mes visi ir nediskriminuoti vieni kitų dėl tautybės, darbo, pareigų, amžiaus ar religijos.

Sesuo Renland papasakojo istoriją apie tai, kaip išmoko gaudyti krabus šventei. Ji paaiškino, kad krabai savo žnyplėmis sugriebdami jiems mestą masalą išneria į paviršių. Sesuo Renland klausė: „Kodėl krabas, net ir galėdamas lengvai paleisti grobį, jo nepaleidžia?“ Tada ji tai sugretino su mūsų gyvenimu: Šėtonas moka kiekvienam iš mūsų užmesti labai tinkamą masalą, ir jei jo nepaleisime, atsidursime ten, kur nenorime būti. Po to ji pakvietė mus kasdien sotintis Kristaus žodžiais – šventaisiais Raštais.

Vyresnysis Renlandas pasakojo apie savo, kaip kardiochirurgo, darbą ir atvejį, kai vienam vyrui buvo atliktos kelios nesėkmingos operacijos. Galiausiai buvo surastas tinkamas širdies donoras ir operacija pavyko labai gerai, po savaitės jis galėjo grįžti namo. Visi labai džiaugėsi tokia sėkme, tačiau vieną rytą vyresnysis Renlandas rado vyrą sėdintį savo kambaryje ir labai nepatenkintą jam atneštais pusryčiais: jo košė buvo atvėsusi, o pienas – šaltas. Tenka apgailestauti, kad tas vyras, kuris ką tik buvo sugrąžintas į gyvenimą, skundėsi dėl tokio nereikšmingo dalyko.

Vietinę narę Mariną Sidorenko sužavėjo vyresniojo Renlando pasakojimas apie Afrikoje sutiktą moterį. Ji pasakojo: „Dėl vaiko mirties ji nustojo vaikščioti į Bažnyčią, nes supyko ant Viešpaties. Vyresnysis Renlandas pasakojo, kad per kunigiją jis galėjo pasikalbėti su ta moterimi, nors ji nemokėjo anglų kalbos, tačiau ją paguodė, ir moteris aiškiai suprato. Tai buvo stebuklas. Mūsų gyvenime dažnai nutinka tai, ko negalime paaiškinti ar suprasti. Mums tiesiog reikia pasitikėti Dievu ir TIKĖTI STEBUKLAIS.“

Vyresnysis Renlandas kvietė visus pamiršti savo problemas ir rūpintis kitais žmonėmis, nes taip rasime savo problemų sprendimus. Negalime pamiršti nuostabaus mūsų mylinčio Dangiškojo Tėvo plano mums ateiti į žemę, įgyti patirties ir pasimokyti. Kristus atėjo sutraukyti mirties pančių, kad taptume Dievo karalystės paveldėtojais ir patirtume džiaugsmą. Tada vyresnysis Renlandas pasakė, kad jei pamesime dieviškąją perspektyvą, matysime tik sunkumus.

Vyresnysis Renlandas susirinkusiesiems priminė, kad Dievui žinomos visų mūsų gyvenimo aplinkybės. Išgelbėjimas įmanomas dėl Kristaus gerumo, o ne dėl to, kad jį užsitarnavome. Yra dvi neteisingai apie išgelbėjimą galvojančių žmonių grupės. Vieni tiki, kad nėra verti išgelbėjimo, todėl nuolat kaltina save ir niekaip nepriima išgelbėjimo dovanos. Kiti tiki, kad yra labai teisūs ir todėl nusipelnė išgelbėjimo, bet niekina kitus, kurie, pasak jų, gyvena neteisingai ir todėl nenusipelno išgelbėjimo.

Šiuo metu Lietuvoje tarnaujanti Bažnyčios misionierė sesuo Heč pasakojo: „Man labai patiko vyresniojo Renlando mintis apie tai, kaip svarbu turėti amžinąją perspektyvą. Jis pasiūlė mums sutelkti dėmesį į priešais veidą iškeltą kumštį, kuris simbolizuoja mūsų sunkią dabartinę situaciją, tada atitolinti vaizdą ir sutelkti dėmesį į mus supančią aplinką arba į platesnę amžinąją perspektyvą. Sunki situacija vis dar išlieka, bet kai į ją nesikoncentruojame ir pamatome savo dieviškąjį potencialą, tai suteikia mums drąsos ir tikėjimo eiti pirmyn.“

Vyresnysis Renlandas savo pasisakymą užbaigė nuostabiu liudijimu apie dabartinį pranašą žemėje. Jis sakė: „Kad ir koks geras, jūsų nuomone, yra prezidentas Raselas M. Nelsonas, jis yra geresnis.“

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.