Pranešimas spaudai

Vyresnysis Kristofersonas baigia tarnystės vizitą Europoje, ragina sutelkti dėmesį į Jėzų Kristų

Tarnystės vizitas į šešias Europos šalis, kurio metu vyko susitikimai su Bažnyčios nariais ir misionieriais bei susitikimai su vyriausybės pareigūnais

2024 m. kovo 4 d. Kopenhagoje susitikdamas su Bažnyčios misionieriais, šiuo metu tarnaujančiais šalyje, vyresnysis D. Todas Kristofersonas iš Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo baigė tarnystės vizitą Europos žemyne. Keliaudamas po šešias Europos šalis vyresnysis Kristofersonas, lydimas žmonos Katerinos Kristoferson, dalijosi vilties žinia ir kvietė Bažnyčios narius bei draugus savo gyvenime sutelkti dėmesį į Jėzaus Kristaus mokymus ir stropiau sekti Jo pavyzdžiu.

Daugelyje tarnystės kelionių po Austriją, Kroatiją, Daniją, Vokietiją, Vengriją ir Ispaniją prie vyresniojo Kristofersono ir sesers Kristoferson prisijungė vyresnysis Brentas H. Nylsonas iš Septyniasdešimčių prezidentūros su žmona Marsija Nylson. Daugelyje šių susirinkimų prie jų taip pat prisijungė vyskupas V. Kristoferis Vadelis, pirmasis patarėjas Pirmininkaujančiojoje Vyskupijoje, su žmona Kerole Vadel. Tose skirtingose vietose jie susitiko su Bažnyčios nariais bei misionieriais ir kvietė juos stiprinti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, tampant atsidavusiais mokiniais.

Vyresnysis Kristofersonas taip pat susitiko su Kroatijos ir Vengrijos šalių valdžios atstovais. Toliau pateikiami svarbiausi tarnystės vizito akcentai, o nuotraukose atsiskleidžia platesnė istorija.

Madridas, Ispanija

Pirmieji susirinkimai įvyko Madrido šventyklos komplekso susirinkimų namuose 2024 m. vasario 24–25 d. Šioje pirmojoje tarnystės vizito sustojimo vietoje prie besilankančių visuotinių įgaliotinių prisijungė vyresnysis Rubenas V. Ajodas, pirmasis patarėjas Vidurio Europos krašto prezidentūroje, lydimas savo žmonos Fabianos Ajod.

Savaitgalį įvyko istorinis susitikimas su trijų misijų Ispanijoje misionieriais, susitikimas su jaunų suaugusiųjų konsultantais iš daugelio Centrinės Europos krašto šalių ir dvasinė valandėlė jauniems suaugusiesiems, kuri buvo transliuojama visiems ispaniškai kalbantiems Centrinės Europos krašto padaliniams.

Sekmadienį vyresnysis Kristofersonas pirmininkavo ypatingai kuolo konferencijai, skirtai trims Madrido kuolams. Šis ypatingas susitikimas taip pat buvo transliuojamas Madrido regionui, nes pastate galima talpinti tik iki 1 000 žmonių.

Frankfurtas, Vokietija

Vokietijoje vyresnysis Kristofersonas, vyresnysis Nylsonas ir vyskupas Vadelis rengė susirinkimus Bažnyčios Centrinės Europos krašto būstinėje Frankfurte. 2024 m. vasario 28 d. buvo surengta ypatinga dvasinė valandėlė su Frankfurte ir visame krašte dirbančiais Bažnyčios darbuotojais. Vizitas Vokietijoje baigėsi ekskursija po pastatą ir jo pašventinimu, kurį atliko vyresnysis Kristofersonas.

Zagrebas, Kroatija

2024 m. vasario 29 d. vyresnysis Kristofersonas kartu su vyresniuoju Nylsonu ir antruoju patarėju Vidurio Europos krašto prezidentūroje vyresniuoju Džeku N. Džerardu ir jo žmona, seserimi Klodete Džerard, nuvyko į Kroatijos sostinę Zagrebą, kad surengtų aukšto lygio susitikimą su Kroatijos vyriausybės kultūros ir žiniasklaidos ministre ir kitais pareigūnais.

Vyresnysis Kristofersonas išreiškė dėkingumą už Kroatijos vyriausybės pastangas COVID-19 pandemijos metu, kurios leido Bažnyčios misionieriams keliauti ir pasiekti jiems paskirtas tarnystės vietas visoje Europoje.

Su valdžios atstovais jis taip pat aptarė, kaip Bažnyčia ir jos nariai galėtų prisidėti prie šalies visuomenės gerinimo. „Kalbėjome apie (Kroatijos) vyriausybės tikslus bei interesus ir nustatėme, kad yra daug įvairių būdų, kaip, mūsų manymu, galime bendradarbiauti, ypač padedant tiems, kuriems labai reikia pagalbos“, – sakė jis. Vėliau Zagrebo susirinkimų namuose buvo surengta Adrijos šiaurinės misijos konferencija.

Budapeštas, Vengrija

Kitą dieną, 2024 m. kovo 1 d., vyresnysis Kristofersonas, vyresnysis Nylsonas ir vyresnysis Džerardas susitiko su Obudos savivaldybės Budapešte meru Laslu Kisu. Bažnyčia įsigijo žemės sklypą Obudos rajone ir planuoja toje vietoje statyti būsimą Vengrijos Budapešto šventyklą, pirmąją Bažnyčios šventyklą šalyje.

{{video_01|https://youtube.com/embed/lQ7x3AZdDHs}}

Tame susitikime vyresnysis Kristofersonas merui pristatė Bažnyčią ir paaiškino, kodėl pastarųjų dienų šventieji šventyklas laiko Viešpaties namais. Vyresnysis Kristofersonas sakė, kad susitikimas buvo „labai nuoširdus ir vaisingas“.

Po susitikimo Obudos rotušėje grupė nuvyko į Pešto susirinkimų namus, kad surengtų ypatingą konferenciją su Vengrijos Budapešto misijoje tarnaujančiais misionieriais. Vyskupas Vadelis taip pat buvo Vengrijoje ir ankstesnę dieną pasinaudojo proga aplankyti keletą įstaigų, kurioms Bažnyčia padeda Vengrijoje, vykdydama humanitarinę ir gerovės programą šalyje.

Viena, Austrija

2024 m. kovo 2–3 d. savaitgalį grupė nuvyko į Austrijos sostinę, kur vyresnysis Kristofersonas dalyvavo konferencijoje su misionieriais, tarnaujančiais vokiečiakalbėje Alpių misijoje. Po to jis pirmininkavo mokymo susirinkime su Vidurio Europos krašto Bažnyčios vadovais. Susirinkime taip pat dalyvavo visa Vidurio Europos krašto prezidentūra.

Vyresnysis Kristofersonas taip pat davė interviu radijui „Ö1“. Ši radijo stotis priklauso Austrijos viešojo radijo ir televizijos tinklui „ORF“. 2024 m. kovo 3 d., sekmadienį, Vienos centre esančiame viešbutyje įvyko ypatinga kuolo konferencija.

Kuolo konferencija buvo transliuojama visai šaliai. Vienoje vyresnysis Kristofersonas perdavė aiškią žinią. Jis sakė, kad tie, kurie „savo gyvenimą suderina su Jėzaus Kristaus žinia, jaučia daugiau džiaugsmo“. Ten jis taip pat patikino, kad „atgaila yra mūsų gyvenimo džiaugsmas“.

Kopenhaga, Danija

2024 m. kovo 4 d., paskutinę tarnystės vizito Europos žemyne dieną, vyresnysis Kristofersonas nuvyko į Kopenhagą, kad surengtų konferenciją Danijos Kopenhagos misijoje tarnaujantiems misionieriams. Susirinkimas vyko Bažnyčios kuolo centre.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.