Naujienos

Vyresnieji Bednaris ir Gongas aptaria, kaip geriau suprasti musulmonus

2021 m. spalio 19 d. vyresnysis Deividas A. Bednaris ir vyresnysis Geritas V. Gongas, du Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios apaštalai, kartu kalbėjo Brigamo Jango universitete (BYU) Provo mieste, Jutos valstijoje, dvi dienas vykusioje konferencijoje „Islamo pasaulis šiandien: problemos ir perspektyvos“. Jie paskatino Bažnyčios narius geriau suprasti panašumus ir skirtumus tarp jų ir 1,8 milijardo islamo išpažinėjų pasaulyje.

Vyresnysis Deividas A. Bednaris sakė: „Daugeliu mūsų pagrindinių doktrinų šie du tikėjimai skiriasi, tačiau daugelis mūsų vertybių ir būdų, kuriais praktikuojame savo tikėjimus, yra panašūs ir atspindi mūsų meilę Dievui ir savo artimui.“ Vyresnysis Geritas V. Gongas sakė, kad supratimo reikia siekti atvirai ir sąžiningai, „su dėkingumu, kad esame broliai ir seserys, turintys bendrą žmogiškumą“.

„Jėzus Kristus moko dviejų didžiųjų įsakymų – labiau mylėti Dievą ir labiau mylėti vienas kitą, – sakė vyresnysis Gongas. –  Geresnis tarpusavio supratimas padeda mums mylėti vienas kitą. Mokykimės dalytis ir suprasti atvirai ir tiksliai, kad galėtume susitikti ištiestomis pagarbos ir geranoriškumo rankomis, o ne sugniaužtais nežinojimo ar priešiškumo kumščiais.“

Antradienio vakarą dalyvavusiems draugams musulmonams vyresnysis Bednaris išreiškė nuoširdų Bažnyčios troškimą „bendradarbiauti darant gera“.  Jis meldėsi, kad „Abraomo Dievas – mūsų visų Dievas – saugotų ir laimintų kiekvieną iš mūsų šiame svarbiame ir būtiname darbe“.

Du apaštalai taip pat informavo apie naują brošiūrą „Musulmonai ir pastarųjų dienų šventieji:  tikėjimai, vertybės ir gyvenimo būdai“. Ji bus pasiekiama „Evangelijos bibliotekos“ programėlėje 2022 m. Vyresnysis Bednaris sakė, kad šis leidinys yra ilgų metų darbo, įskaitant bendradarbiavimą su musulmonų imamais, vaisius.

Nuo pat pirmųjų Bažnyčios dienų Džozefas Smitas skelbė religijų dialogo principus ir pagarbą tiems, kurie tiki kitaip. Yra daug Bažnyčios vadovų bendravimo su musulmonų vadovais pavyzdžių: 2019 m. vyresnysis Gongas susitiko su musulmonų sunitų vadovu Azijoje ir Okeanijoje; vyresnysis Bednaris per pastaruosius dvejus metus susitiko su vadovais iš Sudano jų šalyje ir Šventyklos aikštėje; vyresnysis Ronaldas A. Resbandas per 2021 m. G20 tarpreliginį forumą Italijoje susipažino su keliais musulmonų vadovais; ir daugelis kitų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.