Tema

Visuotinė konferencija

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai iš viso pasaulio du kartus per metus renkasi į vadinamąją visuotinę konferenciją. Tai kiekvieną sekmadienį vykstančių savaitinių pamaldų papildymas.

Visuotinės konferencijos vyksta kiekvienais metais balandžio ir spalio mėnesiais ir apima dvi dienas vykstančius penkis dviejų valandų trukmės susirinkimus. Balandžio mėnesį vykstantys susirinkimai vadinami metine konferencija, o vykstantys spalį – pusmetine.

Visi gali dalyvauti sesijose, vykstančiose šeštadienį ryte, šeštadienį popiet, sekmadienį ryte ir sekmadienį popiet; o sesijos, vykstančios šeštadienį vakare, yra skirtos pastarųjų dienų šventiesiems vyrams ir vaikinams, turintiems kunigystę.

Pastarųjų dienų šventieji iš viso pasaulio atvyksta dalyvauti visuotinėse konferencijose, vykstančiose 21 000 vietų Konferencijų centre Solt Leik Sityje, Jutos valst. Bilietai į kiekvieną sesiją yra dalinami nemokamai, o neturintiems bilietų yra paliktos stovimos vietos. Papildomos patalpos Šventyklos aikštėje yra skirtos tiems, kuriems Konferencijų centre nebeliko vietos.

Kadangi dauguma iš 14 milijonų bažnyčios narių neturi galimybės patys atvykti į visuotinę konferenciją, vyksta palydovinė susirinkimų transliacija į daugiau nei 7 400 Bažnyčios pastatų 102 šalyse. Nariai taip pat gali žiūrėti konferenciją Solt Leik Sičio KSL arba BYU-TV televizijos kanalais. Be to, šiuos susirinkimus Bažnyčia tiesiogiai transliuoja internetu DLS.org svetainėje ir per Mormon Channel.

Konferencijos metu Bažnyčios vadovai pasisako daugeliu dvasinių temų. Jie kreipiasi į Bažnyčios narius, taip pat ir į atvykusius valdžios, kitų religijų ir visuomenės veikėjus bei kitus svečius. Tarp kalbančiųjų – pasaulinis Bažnyčios vadovas, prezidentas Tomas S. Monsonas, jo patarėjai Pirmojoje Prezidentūroje, valdančioje Bažnyčios institucijoje. Taip pat kalba Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariai ir kiti vadovai.

Kalbos visuotinėje konferencijoje trunka maždaug nuo 5 iki 20 minučių. Temos kalboms nėra skiriamos; kiekvienas kalbantysis pats gali ją pasirinkti savo nuožiūra. Dažniausiai yra kalbama apie pagrindinius Evangelijos principus arba aktualius klausimus, ir kalbantieji ragina narius asmeniškai ir šeimomis savo darbuose sekti Jėzumi Kristumi.

Pasibaigus konferencijai, kalbos yra paskelbiamos LDS.org svetainėje, o jų tekstai spausdinami Bažnyčios žurnaluose Ensign ir Liahona , kad nariai galėtų jas skaityti ir studijuoti.

Konferencijos giesmes, akompanuojamas vargonininkų, atlieka Mormonų Tabernakulio choras ar kiti bažnyčios chorai ir visi susirinkusieji. Muzika pabrėžia Evangelijos temas.

Bažnyčioje visuotinės konferencijos vyksta nuo tada, kai Džozefas Smitas 1830 metais įkūrė Bažnyčią. Pasak istoriko Gleno M. Leonardo, „maždaug 30 pasikrikštijusiųjų narių drauge su kitais, besidominčiais Bažnyčia, susirinko į pirmąją konferenciją“.

Šiomis dienomis sparčiai augančiai tarptautinei Bažnyčios narių bendruomenei konferencija sinchroniškai verčiama į 92 kalbas. Taip pat yra vertimai į Amerikos gestų kalbą ir subtitrai.

Papildomi šaltiniai

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.