Pranešimas spaudai

Bažnyčia pradeda interneto auditorijai skirtą iniciatyvą „Sek paskui Jį“

Pasaulinio masto Velykų programoms sukanka treji metai

Tikimasi, kad šį Velykų metą į Jėzų Kristų sutelkta pasaulinė iniciatyva pasieks dešimtis milijonų žmonių visame pasaulyje. Sekmadienį, kovo 13 dieną, prasidėjusi akcija „Sek paskui Jį“ apima socialinius tinklus, stendus atrinktuose lankytojų centruose, medžiagą nariams ir misionieriams bei mokamą reklamą interneto svetainėse.

Nors ši iniciatyva prasideda šventiniu Velykų metu, Bažnyčios vadovai planuoja žinią apie Kristų platinti visus metus. Mormonai tiki, kad kadangi Gelbėtojas yra gyvas, visi, sekantys Jo kvietimu „ateik ir sek paskui Mane“ (Luko 18:22), gali viltis, džiaugtis, įgyti ramybę, atgailauti ir pelnyti amžinąjį gyvenimą.

„Ji yra paremta Hendelio oratorija „Mesijas“, tiksliau, jos žymiuoju choru „Aleliuja“, autoriaus sukurtu Velykoms, nors dažniausiai jį naudojame per Kalėdas“ – sakė vyresnysis Brentas H. NilsenasSeptyniasdešimties kvorumo, šią Bažnyčios iniciatyvą remiančio Misionierių departamento vykdantysis direktorius.

Internete adresu FollowHim.mormon.org ir programėlėje „Evangelijos biblioteka“ bus patalpintas naujas dviejų minučių trukmės vaizdo siužetas, filmuotas Izraelyje, Los Andžele ir Niujorke. Filmukas vaizduoja jaunimą iš viso pasaulio.

„Velykų iniciatyvos siužete filmavosi tūkstantmečio vaikai, tad tai turėtų patikti visiems žiūrintiems. Tai nuostabus vaizdo siužetas, – sakė vyresnysis Nilsenas. – Jį žiūrintieji pamatys, kad „aleliuja“ reiškia, jog mes mylime Gelbėtoją, mes Jį garbiname ir kad būtent tą šios šventės minėjimo dalį mes norime parodyti.“

Bažnyčia išleido ir kitą, animacinį, filmuką, parodantį, kaip Jėzaus Kristaus Apmokėjimas ir Jo Prisikėlimas padeda žmonėms susidūrus su mirtimi, kalte, skausmu ir kitais kasdienio gyvenimo sunkumais. Šią vaizdo medžiagą bei skrajutes galite parsisiųsti apsilankę mormon.org/download.

Filmukas anglų kalba:

Stendus bus galima pamatyti Bažnyčios lankytojų centruose, kuriuose naudojama anglų kalba. Meksiko šventyklos lankytojų centre bus patalpintas stendas ispanų kalba.

Tinklalapis ir vaizdo medžiaga bus prieinama 29 kalbomis: anglų, albanų, armėnų, čekų, danų, graikų, ispanų, indoneziečių, italų, japonų, kinų, korėjiečių, kroatų, latvių, lenkų, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, rusų, sebuanų, suomių, švedų, tagalogų, tajų, ukrainiečių, vengrų ir vokiečių.

Pasak vyresniojo Nilseno, iniciatyva „Sek paskui Jį“ skirta suteikti mormonams ir kitų tikėjimų žmonėms medžiagos, kuria jie galėtų dalintis socialiniuose tinkluose skleisdami žinią apie Jėzų Kristų.

Medžiaga, kuria galima dalintis, yra įkelta į mormon.org tinklalapius socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter, YouTube, Google+ ir Instagram. Reklama pagrindiniame YouTube svetainės tinklalapyje bus matoma Velykų sekmadienį, kovo 27 d., Argentinoje ir Meksikoje. Tie, kurie dalijasi medžiaga internete, raginami naudoti saitažodį #Hallelujah

Be to, išplatintas ir kūrinys „Aleliuja“, kurį atliko daugybė žmonių kartu su Mormonų Tabernakulio choru. Šį kūrinį sudaro daugiau kaip 2 000 atskirai į YouTube įkeltų skirtingo amžiaus žmonių filmukų, kurie kartu su Mormonų Tabernakulio choru sudarė milžinišką virtualų „Aleliuja“ chorą:

Misionierių departamentas tris pastaruosius metus rėmė Kalėdų ir Velykų iniciatyvas su tikslu platesnei auditorijai paskleisti Bažnyčios žinią, kad Jėzus Kristus yra gyvas. Bažnyčios vadovai tikisi, kad naujoji žiniasklaidos kampanija „Sek paskui Jį“ bus tokia pat sėkminga, kaip ir ankstesnės į Jėzų Kristų žmonių dėmesį sutelkusios Kalėdų ir Velykų iniciatyvos.

Gruodį Kalėdų iniciatyva „Gelbėtojas gimė“ pasiekė milijonus žmonių visame pasaulyje. Vaizdo siužetas pasiekė daugiau kaip 50 milijonų peržiūrų.

Pirmąją velykinę iniciatyvą, pavadintą „Jo dėka“ ir trukusią vieną savaitę, Bažnyčia pradėjo 2014 m. 2014 m. gruodį mėnesio trukmės kalėdinės iniciatyvos „Jis yra ta dovana“ vaizdo siužetas buvo peržiūrėtas apie 34 milijonus kartų. 2015 m. velykinės iniciatyvos vaizdo siužetas „Dėl to, kad Jis gyvas“ buvo peržiūrėtas beveik 30 milijonų kartų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.