EasterMessageFP2024.jpeg
Pranešimas spaudai

Velykinė Pirmosios Prezidentūros žinia

Šį Velykų metą kviečiame jus apmąstyti visus mus laiminančią Gelbėtojo apmokančiąją auką ir šlovingą prisikėlimą.

Per mūsų Išpirkėją Jėzų Kristų gauname šią vilties žinią: „Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ (Jono 16:33). Gelbėtojas pažada, kad, jei laikysimės Jo įsakymų ir apeigų, turėsime „ramybę šiame pasaulyje ir amžinąjį gyvenimą ateinančiame pasaulyje“ (Doktrinos ir Sandorų 59:23).

Liudijame, kad Jėzus Kristus gyvas! „Jis prisikėlė!“ (Mato 28:6). Jo dėka galime būti vedami ir stiprinami, kai nešame žemiškajame gyvenime patiriamas naštas. Dėl mūsų tikėjimo Gelbėtojo apmokančiąja auka nuodėmės pančiai negalės mūsų sulaikyti, o gyvenime patiriami išbandymai neturės mums ilgalaikio poveikio. „Mirties geluonis prarytas Kristuje“ (Mozijo 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Pirmoji Prezidentūra

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.