Tema

Vaikinų organizacijos prezidentūra

Visuotinė Vaikinų organizacijos prezidentūra tarnauja vadovaujama Bažnyčios Pirmosios Prezidentūros ir kuruoja 12–18 metų amžiaus mormonų vaikinų veiklas. Dabar šios organiazacijos prezidentūrą sudaro prezidentas Styvenas V. Ouvenas, pirmasis patarėjas Daglas D. Holmsas ir antrasis patarėjas M. Džozefas Brouvas. Jie tarnauja nuo 2015 m. balandžio.

Vaikinų organizacija skatina kiekvieno vaikino augimą ir vystymąsi tokiais būdais, kaip pamokos, renginiai ir bendros Aarono kunigijos ir Merginų organizacijos veiklos. Vaikinų organizacija stiprina turinčiųjų Aarono kunigystę darbą apylinkėje, palaiko tėvus ir šeimas. Vaikinų organizacijos vadovai padeda vaikinams siekti Aarono kunigystės tikslų.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.