Tema

Vaikai bažnyčioje

Bažnyčios programa, skirta mokyti vaikus, vadinama Pradinukų organizacija, buvo įsteigta 1878 metais.  Jos tikslas – mokyti vaikus Jėzaus Kristaus Evangelijos ir padėti jiems išmokti gyventi pagal jos principus.

Programa skirta visiems nuo 3 iki 11 metų amžiaus vaikams, ir užsiėmimai vyksta po dvi valandas kiekvieną sekmadienį, tėvams tuo metu dalyvaujant savaitiniuose susirinkimuose.  Šiuo metu daugiau nei milijonas vaikų visame pasaulyje lanko Pradinukų organizaciją.

Jos laikas yra padalintas į dvi dalis — bendravimo valandėlę ir pamokas atskirose klasėse.  Bendravimo valandėlės metu vaikai dalyvauja užsiėmimuose, mokosi ir dainuoja dainas, kurios moko Evangelijos principų.

Vaikai taip pat dalyvauja reguliariai rengiamose veiklos dienose, suteikiančiose jiems galimybę bendrauti vieniems su kitais ir smagiai leisti laiką sporto, kūrybinėse, kultūrinėse arba tarnavimo veiklose. Veiklos dienos suteikia vaikams galimybę praktiškai pritaikyti sekmadieninių Pradinukų organizacijos pamokų metu arba namuose išmoktus principus.

Vaikai nuo 8 iki 11 metų amžiaus mokomi iš Tikiu Dievą (mergitėms / berniukams) vadovėlio, užsibrėžia asmeninius tikslus, padedančius gyventi laikantis Evangelijos principų, įgyti liudijimą ir stiprinti draugystę. Tai taip pat padeda jiems, sulaukus 12 metų, pasiruošti pereiti į Vaikinų ir Merginų organizacijas.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.