Tema

Tarnystė

Jėzaus gyvenimas ir tarnystė moko dviejų didžiausių įsakymų: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu“ ir „Mylėk savo artimą kaip save patį“. (Mato 22:37, 39).

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, siekdama padėti šventiesiems vykdyti dievišką įgaliojimą rūpintis kitais ir jiems tarnauti, moko asmeniškai rūpintis narių materialiniais ir dvasiniais poreikiais. Ji kviečia lanksčiai atsižvelgti į visame pasaulyje gyvenančių narių poreikius ir aplinkybes ir kas ketvirtį vykdyti asmeninius vadovų ir narių pokalbius apie asmeninius ir šeimų poreikius.

Tarnystę prižiūri vietinės bendruomenės vyresniųjų kvorumo (suaugusiųjų vyrų) ir Paramos bendrijos (suaugusiųjų moterų) prezidentūros. Kiekvienai bendruomenės šeimynai priskiriami tarnaujantieji broliai, kurie rūpinasi ten gyvenančia šeima arba asmeniu. Kiekvienai suaugusiai Paramos bendrijos seseriai priskiriamos tarnaujančiosios seserys, kurios ja rūpinsis. Jaunesnės 14–18 m. merginos padeda vyresnėms moterims jų tarnystėje, o to paties amžiaus vaikinai padeda vyresniems vyrams.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.