Pranešimas spaudai

Sulaukęs 86 metų mirė vyresnysis Ričardas G. Skotas

Antradienį, rugsėjo 22 d., 13:45 dėl senatvės sukeltų sveikatos sutrikimų mirė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis Ričardas G. Skotas. Jam buvo 86-eri.

Apaštalu vyresnysis Skotas buvo palaikytas 1988 m. spalio 1 d. Pirmojo Septyniasdešimčių kvorumo nariu jis buvo pašauktas 1977 m. balandžio 2 d. ir to kvorumo prezidentūroje tarnavo nuo 1983 m. spalio, kol 1988 m. buvo pašauktas apaštalu.

„Vyresniajam Skotui labai gerai sekėsi dėmesį sutelkti į amžinybę,“ – sakė Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis D. Todas Kristofersonas, kuris būdamas jaunas tarnavo misionieriumi vadovaujant vyresniajam Ričardui G. Skotui. „Jo kalbos būdavo pilnos vilties. Apie atgailą bei Apmokėjimą jis kalbėdavo tvirtai, nes žinojo, kad tai buvo vilties priežastis arba tai, kad žmogus savo gyvenime galėjo tikėtis Jėzaus Kristaus malonės, kaip sąžiningos ir pilnos atgailos ir Apmokėjimo pasekmės.“

Kaip ir Naujojo Testamento laikų apaštalai, pastarųjų dienų šventųjų apaštalai yra pašaukiami būti ypatingaisiais Jėzaus Kristaus liudytojais. Vyresnysis Skotas buvo vienas iš 15 vyrų, padedančių prižiūrėti pasaulinės Bažnyčios, turinčios virš 15 milijonų narių, augimą ir stiprinimą.

Vyresnysis Skotas mokė: „Nedaug dalykų gyvenime duoda tiek džiaugsmo, kiek pagalba kitam pagerinti jo gyvenimą.“

„Kur benuvykčiau, o ypač Lotynų Amerikoje, kur jis taip ilgai ir tiek daug vietų tarnavo, – kur benuvykčiau, vis matau jo pėdsakus, sutinku ką nors, kam jis kokiu nors būdu padarė didelę įtaką,“ – sakė vyresnysis Kristofersonas.

Ričardas Gordonas Skotas gimė 1928 m. lapkričio 7 d. Pokatele, Aidaho valstijoje, Keneto Lerojaus ir Merės Vitl Skotų šeimoje. Nuolatinėje misijoje jis tarnavo Urugvajuje ir nuo 1965 iki 1969 m. pirmininkavo Argentinos Šiaurės misijoje Kordobos mieste.

Jis baigė Džordžo Vašingtono universiteto mechanikos inžinerijos studijas ir po to jas tęsė atominės inžinerijos srityje Oukridže, Tenesio valstijoje. Nuo 1953 iki 1965 m. vyresnysis Skotas tarnavo admirolo Haimano Rikoverio komandoje, vadovaudamas branduolinio kuro, skirto įvairioms laivyno ir žemyninėms jėgainėms, technologijų plėtojimui. Kaip privatus konsultantas, jis taip pat dirbo įvairioms branduolinės energijos kompanijoms.

2008 m. Brigamo Jango universitete Vyresniajam Skotui buvo suteiktas krikščioniškos tarnystės garbės daktaro laipsnis.

Anksčiau už vyresnįjį Skotą, 1995 m. gegužės 15 d., mirė jo žmona Žanin. Daugeliui Bažnyčios narių buvo žinoma, kokią meilę jis rodė savo žmonai.

„Prisiminsime jį, kaip nepavargstantį darbininką, nepavargstantį Viešpaties tarną ir draugą, savo gyvenimą atidavusį Viešpaties darbui ir buvusį laimingą tai darant, – sakė vyresnysis Kristofersonas. Manau, visada jį prisiminsime kaip skleidžiantį viltį.“

Kai bus žinoma, Bažnyčia paskelbs apie suplanuotas laidotuves. Apie tai, kas bus pašauktas užimti vyresniojo Skoto vietą Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorume ir kada apie tai bus pranešta, dar nėra žinoma.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.