Pranešimas spaudai

Pašventinta Romos Italijos šventykla

Atlikta kertinio akmens ceremonija

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Romos Italijos šventykla jau pašventinta. Vėsų debesuotą kovo sekmadienį prezidentas Raselas M. Nelsonas pravedė simbolišką kertinio akmens ceremoniją, žyminčią šventyklos statybų pabaigą ir pasiruošimą jos pašventinimui bei šventam naudojimui. Ši ceremonija taip pat simbolizuoja Kristų, kaip svarbiausią kertinį Bažnyčios akmenį.

 

Ceremonijos metu pirmininkaujantieji vadovai ir jų sutuoktinės trumpam išėjo iš šventyklos ir ant kertinio akmens kraštų užtepė cemento skiedinio. Prezidentas Nelsonas sakė: „Dabar užbaigsime šventyklos statybos darbus. Plyšiuose užtepsime šiek tiek cemento. Būsiu atviras, jiems teks išvalyti tai, ką padarėme, ir padaryti tai dar kartą.“ Jis paminėjo, kad Romos Italijos šventykla yra Bažnyčios 162-oji veikianti šventykla, o dar 40 yra paskelbtos arba statomos.

Užtepti cemento skiedinio buvo pakviesti ir vaikai, tarp jų septynmetė Elena Malara iš Monterotondo Italijoje. „Esu laiminga, nes galėjau ant akmens užtepti cemento“, – sakė Elena. Jos tėvas Federiko Malara pasakė: „Buvo nuostabi proga atvykti į Romos Italijos šventyklos pašventinimą. Mums, kaip šeimai, tai didis džiaugsmas.“ Elenos motina Marija Irma Malara papildė: „Esame labai sujaudinti. Mūsų dukros turėjo galimybę pamatyti prezidentą Nelsoną ir pasimėgauti šia nuostabia dvasia. Tai, ką patyrė, liks jų širdyse amžinai.“

Pasibaigus pirmajai iš trims dienoms suplanuotų septynių pašventinimo sesijų prezidentas Nelsonas pasakė pašventinimo maldą. Jis sakė: „Būdami šiame senoviniame didingame mieste, stovinčiame nuo pat biblinių laikų, šioje istorinėje Italijos šalyje, reiškiame padėką už tarnystę dviejų iš Tavo Sūnaus pirmųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus, kadaise šią žemę laiminusių savo darbais. Tegu jų tvirto liudijimo apie Jėzų Kristų poveikis lieka tarp svarbiausių šios didžios šalies puoselėjamų vertybių.“

Tęsdamas maldą jis sakė: „Esame dėkingi už bažnyčios, valdžios ir visuomenės vadovų paramą, labai svarbų geranorišką atsaką į mūsų siekį čia Romoje pastatyti šią šventą šventyklą. Palaimink juos už jų gerumą ir sustiprink jų nuolatinį troškimą visiems išsaugoti religijos laisvę.“

Apie šventyklos palaiminimus Debora Siniskalči sakė: „Jaučiuosi palaiminta, nes būtent taip iš tiesų atrandu Jėzų Kristų.“ Ana Mari Gambardela pridūrė: „Tai ne tik vieta, kurioje gauname atsakymus, bet taip pat vieta, kurioje jaučiame Viešpaties artumą. Šventykla yra ramybės šaltinis.“

Prezidentas Nelsonas dalyvavo ir pasakė pašventinimo maldą visose trijose sesijose. Visas sesijas pravedė vyresnysis Masimas De Feo iš Septyniasdešimties. Rytoj vyks dar dvi pašventinimo sesijos, o dar dvi – 2019 m. kovo 12 d., antradienį.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.