pres-nelson-europe-2022-cover.jpg
Naujienos

Pranašas kalba pastarųjų dienų šventiesiems Europoje

Skleisdami Jėzaus Kristaus Evangeliją pastarųjų dienų šventieji gali „pakeisti Europos ateitį“

2022 m. sausio 23 d., sekmadienį, prezidentas Raselas. M. Nelsonas, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas, kreipėsi į jos narius įvairiose Europos šalyse.

„Melskitės ir ieškokite galimybių dalytis džiaugsmu, kurį jums teikia Evangelija, – kalbėjo pranašas. – Galite nustebti, kaip Viešpats atsakys į jūsų maldas. […] Jūs turite puikių galimybių ieškoti Izraelio vaikų, gyvenančių Europoje arba atvykstančių į Europą.“

Tai darydami „tiesiogine prasme pakeisite Europos ateitį, – kalbėjo prezidentas Nelsonas. – Visiškai jumis pasitikiu, mano brangieji broliai ir seserys. Jūs gimėte tam. Jūsų dėka Europa turi nepaprastą ateitį!“

Kartu su pranašu transliacijoje į 48 šalis dalyvavo jo žmona sesuo Vendė Nelson, taip pat vyresnysis Deividas A. Bednaris iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo ir jo žmona sesuo Siuzana Bednar.

Nors Europoje vis labiau įsigali sekuliarizmas, prezidentas Nelsonas reiškė nepalaužiamą optimizmą dėl ateities.

„Nesu naivus [dabartinės realybės] atžvilgiu, – kalbėjo jis. – Tačiau, broliai ir seserys, niekada nepamirškite, kad Evangelijos sugrąžinimas prasidėjo tam, kad visi vyrai ir moterys sužinotų, jog ji yra tikra!“

Prezidentas Nelsonas, 1985–1990 m. vadovavęs Bažnyčios darbui Europoje, sekmadienį ypatingą dėmesį skyrė jaunimui ir jauniems suaugusiesiems.

„Daugelis jūsų draugų bando suprasti, kodėl jie yra čia, žemėje. Jie nori žinoti, ar gyvenimas turi kokią nors prasmę ir tikslą. Jie nori keisti pasaulį. Jiems neaišku, kuo jie galėtų pasitikėti, – kalbėjo prezidentas Nelsonas. – Ar suvokiate, kad turite atsakymus į tų draugų klausimus?“

Neturinčius tvirto įsitikinimo Bažnyčios tikrumu, prezidentas Nelsonas paragino „klausti ir ieškoti. […] Klausimų turėjimas nereiškia, kad neturite liudijimo. Jei žinote, kad Jėzus yra Kristus ir kad yra sugrąžinta Jo Evangelija, kad Mormono Knyga yra Dievo žodis ir kad šiandien žemėje vaikšto pranašai, tai jūs turite liudijimą. Nuolatinis studijavimas ir paieškos laikui bėgant palaimins jus didesniu supratimu.“

Pranašas taip pat perspėjo jaunimą ir jaunus suaugusiuosius „susitelkti ties tuo, ką žinote. […] Klausykitės patikimų šaltinių. Atsakymų į klausimus ieškokite melsdamiesi, tyrinėdami Raštus ir studijuodami pranašų, regėtojų ir apreiškėjų žodžius.“

Bažnyčios nariai pranašu palaiko Raselą M. Nelsoną. Pagal Bažnyčios mokymus, Dievas paskiria pranašą būti mokytoju, apreiškėju ir Evangelijos tiesų liudytoju.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.