temple-square-0.jpg
Oficialus pareiškimas

Pirmosios Prezidentūros pareiškimas dėl ginkluoto konflikto

Bažnyčios vadovai maldauja, kad „tarp tautų ir mūsų pačių širdyse įsivyrautų taika“

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra paskelbė tokį pareiškimą:

„Esame susisieloję ir labai susirūpinę dėl šiuo metu vykstančio ginkluoto konflikto. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia turi narių kiekvienoje konflikto paveiktoje vietovėje ir visame pasaulyje. Mūsų protai ir širdys nukreiptos į juos ir visus mūsų brolius bei seseris.

Mes ir toliau meldžiame taikos. Žinome, kad ilgalaikę taiką galima rasti per Jėzų Kristų, kuris yra Taikos Kunigaikštis. Jis gali nuraminti ir paguosti mūsų sielas net baisių konfliktų metu. Jis mokė mus mylėti Dievą ir savo artimus.

Meldžiame, kad šis ginkluotas konfliktas greitai pasibaigtų, ginčai baigtųsi taikiai ir tarp tautų ir mūsų pačių širdyse įsivyrautų taika. Maldaujame pasaulio vadovų siekti tokių sprendimų ir taikos.

Pirmoji Prezidentūra

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.