20211002_083332_JLLoyd_General_Conference-SML.jpg
Pirmosios Prezidentūros laiškas

Pirmoji Prezidentūra paskelbia 2022 m. balandžio visuotinės konferencijos detales

Sesija moterims ir merginoms (įskaitant tas, kurioms 2022 m. sukaks 12 metų) vyks šeštadienį, balandžio 2 d.

2022 m. vasario 11 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmoji Prezidentūra Bažnyčios nariams visame pasaulyje išsiuntė tokį laišką apie 2022 m. balandžio visuotinę konferenciją.

Brangūs broliai ir seserys!

Su malonumu pranešame apie ateinančią 192-ąją visuotinę metinę konferenciją. Pirmoji Prezidentūra, Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariai ir kiti Bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai bei visuotiniai Bažnyčios pareigūnai dalysis Jėzaus Kristaus Evangelijos pranešimais.

Visas moteris ir merginas (įskaitant tas, kurioms 2022 metais sukanka 12 metų) kviečiame dalyvauti visuotinės konferencijos moterų sesijoje, kuri vyks balandžio 2 d., šeštadienio, vakarą. Visuotinės sesijos, skirtos visiems asmenims, šeimoms ir draugams, vyks balandžio 2 ir 3 d., šeštadienį ir sekmadienį.

Konferencija bus transliuojama per Bažnyčios palydovinę sistemą, ChurchofJesusChrist.org ir kitas žiniasklaidos priemones. Asmeninis dalyvavimas visuotinės konferencijos sesijose bus ribotas dėl didelių statybų, vykstančių Šventyklos aikštėje ir aplink ją; tačiau ribotas skaičius bilietų bus išdalytas kuolams ir apygardoms JAV ir Kanadoje. Spręsti dėl rinkimosi stebėti visuotinę konferenciją susirinkimų namuose bus palikta vietiniams vadovams.

Visuotinė konferencija suteikia galimybę gauti asmeninį apreiškimą, kalbant dabartiniams pranašams ir kitiems visuotiniams Bažnyčios vadovams. Raginame narius klausytis visuotinės konferencijos, studijuoti jos kalbas ir taikyti joje išsakytus patarimus. Visuotinės konferencijos kalbos bus paskelbtos programėlėje „Evangelijos biblioteka“, svetainėje ChurchofJesusChrist.org ir Bažnyčios žurnaluose, kad būtų galima ir vėliau jas žiūrėti ir studijuoti.

Nuoširdžiai jūsų

Raselas M. Nelsonas
Dalinas H. Ouksas
Henris B. Airingas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.