Pranešimas spaudai

Pirmas serijos „Šventieji“ tomas jau pasiekiamas

Oficiali pastarųjų dienų šventųjų istorija išspausdinta 14 kalbų

Nuo 2018 m. rugsėjo 4 d. skaitytojams pasiekiamas naujos knygų serijos apie svarbiausius ankstyvosios Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios istorijos įvykius pirmas tomas. Keturių tomų pasakojamoji istorija, pavadinta „Šventieji. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios istorija“, – tai autentiški pasakojimai apie pionierius, kurie įtvirtino Bažnyčią visoje žemėje.

Kai bus užbaigti visi tomai, jie apims Bažnyčios istorijos laikotarpį nuo Pirmojo regėjimo iki šių dienų.

Pirmasis „Šventųjų“ tomas, pavadintas „Tiesos vėliava“, pasakoja sugrąžinimo istoriją nuo Džozefo Smito vaikystės 1815 metais iki pastarųjų dienų šventųjų garbinimo Navū šventykloje prieš jiems išeinant į vakarus 1846 metais.

„Skaitydami atrasite naujų įžvalgų ir reikšmių net jau jūsų girdėtose istorijose“, – sakė vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo per pavasarinę dvasinę valandėlę Brigamo Jango universiteto Aidaho skyriuje (Reksburge, Aidahe, 2018 m. birželio 12 d.). „Šventieji“ praplės mūsų akiratį ir padės laikytis sandorų. Tai padės mums visuomet atminti, ką dėl mūsų yra padaręs Gelbėtojas.“

 

Kiekvieną tomą Bažnyčios istorikai tikrino ir rašė vadovaujami Pirmosios Prezidentūros.

Šis Bažnyčios leidinys dabar pasiekiamas toliau išvardytomis kalbomis: sebuanų, kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, korėjiečių, portugalų, rusų, samoa, ispanų, tagalų ir tonga.

Šią medžiagą skaitytojai taip pat gali rasti Bažnyčios istorijos tinklalapyje ir programėlės „Gospel Library“ („Evangelijos biblioteka“) Bažnyčios istorijos skyriuje. Be to, septyni pirmo tomo skyriai išspausdinti Bažnyčios žurnaluose „Ensign“ ir „Liahona“. Lietuvių kalba juos galima skaityti internete adresu sventieji.lds.org. Knygą rusų kalba galima užsisakyti store.lds.org.

Šis projektas – jau trečias kartas, kai Bažnyčia spausdina daugiatomę istoriją. 1830 m. Džozefas Smitas pradėjo rašyti pirmąją Bažnyčios istoriją, kuri buvo spausdinama nuo 1842 m. Antrąją istoriją 1930 m. išleido Bažnyčios istorikas B. H. Robertsas. Tada Bažnyčioje nebuvo nė milijono narių.

Dabar Bažnyčioje yra daugiau nei 16 milijonų narių visame pasaulyje. Jų yra beveik visose šalyse ir jie kalba daugybe kalbų.

586 puslapių tomas suskirstytas į 46 skyrius, kuriuos patogu skaityti. Oficialioje Bažnyčios istorijoje „Šventieji“ remtasi vėliausiais istoriniais tyrimais ir šaltiniais, kurie buvo nežinomi leidžiant ankstesnes knygas.

Antras „Šventųjų“ tomas, pavadintas „Jokia nešventa ranka“, pasakos apie sunkumus, kuriuos patyrė šventieji rinkdamiesi Jungtinių Valstijų vakaruose, ir baigsis Solt Leiko šventyklos pašventinimu 1893 m.
Trečias tomas, „Drąsiai, didingai ir nepriklausomai“ bus skirtas pasauliniam Bažnyčios augimui ir baigsis Berno Šveicarijoje šventyklos pašventinimu 1955 metais. Ketvirtas tomas, „Nuskambės kiekvienoje ausyje“, nukels skaitytojus į netolimą praeitį, kai visame pasaulyje buvo statomos šventyklos.

Šis keturių tomų rinkinys skirtas sudominti tiek jauną, tiek suaugusį skaitytoją. Medžiaga paremta istoriniais šaltiniais. Knygos pabaigoje skaitytojai ras Bažnyčios įrašų ir kitų šaltinių nuorodas, įskaitant papildomas apybraižas ir vaizdo medžiagą.

„Raginame jus skaityti šį leidinį tikint, kad jis padės jums suprasti Dievo planą, pamatyti, koks gailestingas yra Viešpats, ištikimai ištverti tiek gerais, tiek ir blogais laikais, įgyti į Kristų panašią atjautą kitiems ir laikytis į išaukštinimą vedančių sandorų“, – sakė vyresnysis Kukas.

Daugiau informacijos rasite saints.lds.org.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.