Tema

Patriarchaliniai palaiminimai

Patriarchaliniai palaiminimai duodami vertiems Bažnyčios nariams, o juose yra asmeniniai Dievo patarimai. Patriarchalinis palaiminimas yra skirtas būti žmogaus gyvenimo kelrodžiu. Nėra nustatyto amžiaus, kada žmogus gali gauti patriarchalinį palaiminimą, bet gaunantieji turi būti pakankamai suaugę, kad suprastų jo svarbą.

Patriarchalinį palaiminimą suteikia patriarchas, vyras, kurį Bažnyčios vadovai pašaukia duoti tokius palaiminimus. Patriarchas uždeda rankas ant gaunančio palaiminimą galvos ir sako žodžius, kuriuos gauna per apreiškimą. Palaiminimo žodžiai yra užrašomi, kad gaunantysis galėtų gauti palaiminimo kopiją ir ją studijuoti visą savo gyvenimą. Bažnyčia taip pat saugo palaiminimo kopiją tam atvejui, jei jis būtų pamestas.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.