Tema

Pasninko sekmadienis

Paprastai pirmas kiekvieno mėnesio sekmadienis, kada pastarųjų dienų šventieji susilaiko nuo maisto ir gėrimų praleisdami du valgymus ir juos atitinkančią ar didesnę sumą aukodami Bažnyčiai, kad padėtų vargstantiems. Šie paaukoti pinigai vadinami pasninko atnašomis. Sakramento susirinkimas, vykstantis kiekvieną pasninko sekmadienį, vadinamas pasninko ir liudijimų susirinkimu, yra skirtas savanoriškiems narių liudijimams išsakyti.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.