Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Pranešimas spaudai

Netrukus Bažnyčios seminarijose bus mokomos „Pasirengimo gyvenimui" pamokos

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios seminarijos ir religijos institutai su malonumu praneša apie naujas „Pasirengimo gyvenimui“ pamokas. Ši reikšminga Bažnyčios seminarijų mokymo programos plėtra prasidės 2024 m. sausį (kai kuriose JAV ir Kanados vietovėse, kuriose mokoma pagal suderinto laiko programą), o 2025 m. sausį – visame pasaulyje.

Šiomis praturtintomis seminarijos pamokomis reaguojama į besikeičiančius šiuolaikinio jaunimo poreikius. Tai padės mokiniams į kiekvieną savo gyvenimo sritį integruoti Jėzaus Kristaus galią, kartu laikantis Raštų pagrindo ir tikėjimo Evangelijos studijavimo priemonės „Ateik ir sek paskui mane“ mokymų.

„Mūsų tikslas – ugdyti Jėzaus Kristaus mokinius, – sakė vyresnysis Klarkas G. Gilbertas, Bažnyčios Švietimo komisaras. – Todėl svarbiausia, kad suteiktume pasirengimo gyvenimui išteklius, kurie būtų įtvirtinti Jėzuje Kristuje ir pagrįsti Raštais. Mes nepasiektume tikslo, jei gyvenimo pamokos apie emocinį atsparumą ir pasirengimą aukštojo mokslo studijoms neišmokytų mokinių į mokymąsi įtraukti Viešpaties. Šią kartą mes mokome žiūrėti į Gelbėtoją visais savo vystymosi aspektais.“

Praturtintos seminarijos pamokos padės mokiniams tvarkytis su sudėtingomis gyvenimo aplinkybėmis, įgyvendinti savo dieviškąją tapatybę ir potencialą, tapti savarankiškiems, išsiugdyti sveikus įpročius, sėkmingai mokytis mokykloje, siekti papildomo išsilavinimo, pasirengti misionieriškam tarnavimui ir sudaryti sandoras šventykloje bei jų laikytis. Toks visapusiškesnis požiūris geriau paruoš jaunimą pasitikti šiuolaikinio pasaulio kompleksiškumą remiantis Raštais ir galiausiai paskatins mokinius stiprinti asmeninį atsivertimą į Kristų.

„Į seminarijos mokymo programą įtraukę „Pasirengimo gyvenimui“ pamokas tikimės atverti dar nematytą dvasinį rezervuarą, – sakė Seminarijų ir institutų administratorius Čadas Vebas. – Tikimės, kad padėsime paruošti tokią jaunuolių kartą, kuri mokės studijuoti Raštus ir bus prikaustyta prie dabartinių pranašų mokymų. Tokią emociškai atsparią jaunimo kartą, kuri turės įgūdžių ir gebėjimų sėkmingai mokytis, tapti teisiais tėvais ir motinomis, vadovauti Bažnyčiai ir savo bendruomenėms“.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.