Pranešimas spaudai

Mormonų moterys minėjo 175-ąsias Paramos bendrijos metines

Buvo atnaujintas pagrindinius bendrijos tikslus pažymintis dokumentas

Navū miesto Paramos bendriją įkūrė pirmieji Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai Ilinojaus valstijoje 1842 m. kovo 17-ąją.

Bažnyčios pranašo Džozefo Smito žmona Ema Smit kalbėjo apie bendrijos tikslą praėjus kelioms akimirkoms po to, kai tapo pirmąją prezidente. „Rasti vargstančius ir juos paremti“, – sakė ji. Šis teiginys greit išsiplėtojo tiek, kad apėmė tiek dvasinius, tiek ir materialius šventųjų poreikius.

 

Užuot organizavus visuotinį Bažnyčios „renginį“, visuotinė Paramos bendrijos prezidentė sesuo Linda K. Burton ragina daugiau nei 7 milijonus Paramos bendrijos narių svarbiausias gaires prisiminti vietiniuose kongregacijos susirinkimuose. Kitas pasiūlymas būtų pateikti šeimos vardus šventyklos darbui, toliau vykdyti lapkričio mėnesį pradėtą Bažnyčios tarnystės iniciatyvą „Apšviesk pasaulį“ arba pagelbėti moterims, besidarbuojančioms su Bažnyčios jaunimu, mergaitėmis ar merginomis.

Pasauliniu mastu Bažnyčiai minint šią sukaktį, savo skelbimų lentoje, „Facebook“ paskyroje, sesuo Burton paskelbė Paramos bendrijos tikslų dokumento atnaujinimą.

Kai buvome tik ką pašauktos į Paramos bendrijos prezidentūrą, nuoširdžiai prašėme Viešpaties supratimo, į kokius dalykus turėtume susitelkti, kad Jo darbas galėtų judėti pirmyn. Buvome pakylėtos dėl to, kad Jis norėjo, jog pirma padėtume Jo mylimoms dukterims suprasti Jėzaus Kristaus Apmokėjimo doktriną, kad jų tikėjimas ir teisumas galėtų sustiprėti. Antra, mes apsvarstėme gyvybiškai svarbų poreikį stiprinti šeimas bei namus ir jautėme, kad Viešpats nori, jog Jo mylimas dukteris ragintume džiugiai glaustis prie savo sudarytų sandorų. Šeimos yra sustiprinamos, kai laikomasi sandorų. Galiausiai pajutome, kad Jis norėtų, jog vieningai darbuotumėmės su kitomis pagalbinėmis organizacijomis ir su mūsų kunigijos vadovais, stengdamosi rasti tuos, kurie stokoja, ir padėti jiems tobulėti kelyje. Susitelkimas į šiuos dalykus padeda mums pasiruošti amžinojo gyvenimo palaimoms.

Neseniai mes atnaujinome Paramos bendrijos tikslą taip, kad žodžiai atspindėtų papildomas įžvalgas, kuriomis mus palaimino Viešpats.

„Paramos bendrija padeda moterims pasiruošti amžinojo gyvenimo palaimoms (žr. Mozės 1:39), kai jos stiprina tikėjimą Dangiškuoju Tėvu ir Jėzumi Kristumi bei Jo Apmokėjimu, kai stiprina pavienius asmenis, šeimas ir namus per apeigas bei sandoras, kai vieningai darbuojasi, kad padėtų stokojantiems.“

Tikimės, kad jūs studijuosite Paramos bendrijos tikslą ir susitelksite į jį, ir suprasite kiekvienos Paramos bendrijos sesers dievišką prigimtį, amžinąjį darbą ir tikslą. Kaip šio tikslo supratimas suteikia vilties ir prasmės jūsų kasdieniam gyvenimui ir poelgiams?

Atnaujintame dokumente dabar rašoma taip: „Paramos bendrija padeda moterims pasiruošti amžinojo gyvenimo palaimoms, kai jos stiprina tikėjimą Dangiškuoju Tėvu ir Jėzumi Kristumi bei Jo Apmokėjimu, kai stiprina pavienius asmenis, šeimas ir namus per apeigas bei sandoras, kai vieningai darbuojasi, kad padėtų stokojantiems.“

Sesuo Burton paaiškino, kad šie pakeitimai buvo jos prezidentūros pastangų gauti Viešpaties nurodymus ir suprasti, „į kokius dalykus turėtume susitelkti, kad Jo darbas galėtų judėti pirmyn“ pasekmė.

Buvome pakylėtos dėl to, kad Jis norėjo, jog pirma padėtume Jo mylimoms dukterims suprasti Jėzaus Kristaus Apmokėjimo doktriną, kad jų tikėjimas ir teisumas galėtų sustiprėti“, – rašoma skelbimų lentoje, „Facebook“ paskyroje.

Sesuo Burton tarnauja visuotinės Paramos bendrijos prezidente jau beveik penkerius metus. Ji tikisi, kad šie pakeitimai paskatins geriau suprasti „kiekvienos Paramos bendrijos sesers dievišką prigimtį, amžinąjį darbą ir tikslą“.

Daugiau apie Paramos bendrijos istoriją ir visuotinės Paramos bendrijos prezidentūros įžvalgas skaitykite Bažnyčios žurnalo „Ensign“ kovo mėnesio numeryje (anglų k.).

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.