Pranešimas spaudai

Mormonų vadovas ragina Bažnyčios narius Lietuvoje būti geriausiais savo šalies piliečiais

2017 m. spalio 21 d.  Vilniuje, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios susirinkimų namuose įvyko dvasinė vakaronė, kurioje be kitų svečių dalyvavo Dvylikos Apaštalų kvorumo prezidentas Raselas M. Nelsonas su seserimi Nelson.

 

Vilniaus susirinkimų namų salėje, kurioje vos užteko vietos norintiems dalyvauti šioje vakaronėje, svečiai susirinkusiesiems kalbėjo apie tokių esminių dvasinių vertybių, kaip nuolatinis Šventojo Rašto studijavimas, bažnyčios lankymas ir sakramento priėmimas, darna šeimoje, sutuoktinių bendrystė bei pakantumas vienas kitam.

Kreipdamasis į vakaronės dalyvius, Dvylikos Apaštalų kvorumo vadovas ragino visus stropiai mokytis iš Jėzaus Kristaus ir Jo parodytų pavyzdžių: elgtis, kaip elgėsi Kristus, mylėti, kaip Jis mylėjo, melstis taip, kaip Tėvui meldėsi Jis. „Jūs, [tikintieji], apie Jėzų Kristų turėtumėte žinoti daugiau nei bet kurie kiti žmonės pasaulyje, – sakė prezidentas Nelsonas šiame susitikime, – skaitykite Raštus ir supraskite juos, gyvenkite pagal juos ir juos taikykite.”

Mormonų vadovas ragino susirinkusiuosius džiaugtis gyvenimu ir patikino, kad tai yra įmanoma, jei nenukreipsime dėmesio į gyvenimo sunkumus, bet žvelgsime į juos iš amžinosios perspektyvos. „Galime skųstis, kad gyvenimo aplinkybės yra sunkios, kad namai ar virtuvė per maža. Aš visa tai žinau, – sakė jis. – Mes kasdien turėjome pamaitinti dešimt vaikų. Kaip tai padaryti nedidelėje virtuvėje? Bet mes sugebėjome. Ir jūs sugebėsite.”

Taip pat jis užsiminė ir apie išsilavinimą ir akcentavo, kad išsilavinimas yra tikinčiųjų pareiga. Jis paminėjo, kad kiek pažinimo įgysime šiame gyvenime, tiek po mirties pasiimsime su savimi amžinybėn. Jis sakė: „Išsilavinimo siekiame, kad galėtume padėti kitiems.”

Baigdamas savo kalbą prezidentas Nelsonas paskatino narius būti gerais savo šalies piliečiais. „Turite būti patys geriausi savo šalies piliečiai, – tikino jis – laikytis įstatymų, gerbti šalies vadovus, gerbti vėliavą ir prisidėti prie šalyje esančių problemų sprendimo.“

Daugiau apie šią vakaronę skaitykite LDS.lt

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.