Tema

Misionierių programa

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misionierių programa yra vienas svarbiausių jos bruožų. Mormonų misionierius galima sutikti šimtų didesnių pasaulio miestų gatvėse ir tūkstančiuose mažesnių bendruomenių.

Misionieriškas darbas yra paremtas Naujojo Testamento modeliu, kai misionieriai poromis buvo siunčiami mokyti Evangelijos ir krikštyti tikinčiuosius Jėzaus Kristaus vardu (žr., pavyzdžiui, Petro ir Jono darbus Apaštalų darbų knygoje).

Vienu metu Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios misijose tarnauja daugiau nei 50 000 misionierių. Daugelis beveik 350 misijų tarnaujančių misionierių yra jauni žmonės iki 25 metų amžiaus.

Misionieriais gali tapti vieniši vyrai nuo 18 iki 25 metų amžiaus, vyresnės nei 19 metų vienišos moterys ir į pensiją išėjusių sutuoktinių poros. Misijos metu misionieriai dirba drauge su tos pačios lyties porininku, išskyrus pagyvenusiųjų misionierių sutuoktinių poras. Vieniši vyra tarnauja misijoje dvejus metus, o moterys – 18 mėnesių.

Misionieriai gauna paskyrimus iš Vyriausiosios Bažnyčios valdybos ir yra siunčiami tik į tas šalis, kurių valdžia leidžia Bažnyčiai veikti. Misionieriai nesirenka paskyrimo vietų ir iš anksto nežino, ar turės išmokti kitą kalbą.

Prieš vykdami į jiems skirtą tarnavimo vietą, misionieriai trumpai mokosi viename iš 17 pasaulyje esančių misionierių ruošimo centrų. Ten jie sužino, kaip teisingai ir aiškiai mokyti Evangelijos ir, jei reikia, pradeda mokytis žmonių, kuriuos teks mokyti, kalbos. Didžiausias ruošimo centras yra Provo mieste, Jutos valst., o papildomi centrai yra Argentinoje, Brazilijoje, Čilėje, Kolumbijoje, Dominikos Respublikoje, Anglijoje, Gvatemaloje, Japonijoje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, Peru, Filipinuose, Ispanijoje ir Pietų Korėjoje.

Į misionierius vyrus yra kreipiamasi žodžiu „vyresnysis“, o į moteris – „sesuo“.

Įprasta misionieriaus diena prasideda asmeninėmis studijomis 6:30. Diena praleidžiama skelbiant Evangeliją pokalbiuose su žmonėmis, lankant juos namuose ir kalbinant gatvėse arba kitose viešose vietose. Misionieriaus diena baigiasi 22:30.

Kai kuriose pasaulio šalyse misionieriai tarnauja tik humanitarinėse arba kitokiose specializuotose misijose. Tie misionieriai neskelbia Evangelijos.

Misionieriškas darbas yra savanoriškas. Misionieriai patys finansuoja visas savo misijų išlaidas, išskyrus keliones į ir iš savo tarnavimo vietų, o atlygio už darbą jie negauna.  

Ryšiai su šeima ir draugais tarnavimo metu apribojami ir vyksta tik laiškais ir retais telefono skambučiais šeimai ypatingų švenčių metu. Misionieriai vengia pramogų, vakarėlių ir kitų jų amžiui būdingų veiklų tol, kol tarnauja misijoje, kad galėtų sutelkti dėmesį į tarnavimą ir Jėzaus Kristaus Evangelijos mokymą.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.