Pranešimas spaudai

Mirė vyresnysis Briusas D. Porteris

 

2016 m. gruodžio 29 d. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia paskelbė pranešimą apie vyresniojo Briuso D. Porterio iš Septyniasdešimties kvorumo mirtį:

Apgailestaudami pranešame, kad, sulaukęs 64 metų, mirė Septyniasdešimties kvorumo narys Briusas D. Porteris. Jis mirė vakare, būdamas su šeima. Kelias paskutines savaites vyresnysis Porteris kovojo su plaučių infekcija.

Paskutiniu metu jis tarnavo Rytų Europos krašto prezidentu. Gruodžio pradžioje jis buvo atleistas iš šio pašaukimo ir gavo pavedimą tarnauti Bažnyčios vyriausiojoje valdyboje.

Gilią užuojautą, rūpestį ir maldas skiriame jo žmonai Siuzan ir visai šeimai. Esame nuoširdžiai dėkingi už stropią vyresniojo Porterio tarnystę iki pat paskutinių jo gyvenimo dienų. Mums visiems jo tikrai trūks.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.