Tema

Merginų organizacijos prezidentūra

Merginų organizacija padeda tėvams ir kunigijos vadovams ruošdama kiekvieną merginą būti verta sudaryti šventas sandoras ir priimti šventyklos apeigas. Ši organizacija skatina kiekvienos merginos augimą ir vystymąsi pasitelkdama sekmadienines pamokas, kas savaitę vykstančias veiklas (bendras veiklas su Vaikinų organizacija ir stovyklas) ir asmeninio tobulėjimo programą.

Visuotinę Merginų bendrijos prezidentūrą sudaro prezidentė ir dvi patarėjos. Jos dažnai keliauja po pasaulį, susitikdamos su vietos Bažnyčios vadovais ir padėdamos stiprinti Bažnyčios Merginų organizaciją

Šiuo metu sesuo Bonė H. Kordon (nuotraukoje centre) yra visuotinė Merginų organizacijos prezidentė. Sesuo Mišelė D. Kreig (kairėje) ir sesuo Bekė Kreiven (dešinėje) yra jos patarėjos. Jos tarnauja nuo 2018 m. kovo 31 d.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.