Naujienos

Lietuvos apygardos konferencijoje vadovai ragina ieškoti Viešpaties 

Lapkričio 11–12 dienomis Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai, misionieriai ir svečiai rinkosi į Lietuvos apygardos konferenciją. Lietuvos apygarda tai administracinis bažnyčios padalinys, apimantis Vilniaus I ir II, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių skyrius ir vienijantis kelis šimtus jam priklausančių narių. Skyrius, kaip parapija kitose religinėse bendruomenėse, yra smulkesnis miesto padalinys.  

Lietuvos apygardos konferencijos paprastai vyksta 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Jų metu minimos svarbios istorinės dienos, lankosi aukšti bažnyčios vadovai, vyksta mokymai ir diskusijos. Konferencija baigiama didele visuotine sekmadienine sesija. Apie ankstesnę konferenciją ir Bažnyčios 30-mečio minėjimą skaitykite jezauskristausbaznycia.org/ateikite-ir-pamatykite

Šių metų rudens konferencija, kaip įprasta, buvo surengta Vilniaus susirinkimų namuose. Šeštadienį vykusioje vadovų mokymų sesijoje dalyvavo 40 dalyvių. Vakare į bendrą susirinkimą atvyko 76 nariai ir svečiai. Baigiamojoje sekmadieninėje konferencijos sesijoje dalyvavo 148 žmonės. Konferenciją taip pat buvo galima stebėti per Zoom platformą. Konferencijos svečiai: Šiaurės Europos krašto prezidentas Hansas Boumas su žmona, Baltijos misijos prezidentas Antti Makslahti-Tolstošejevas su žmona, Baltijos misijos patriarchas Gvido Senkansas. 

Konferencijoje skambėjo išskirtiniai dvasiniai mokymai, kurie priminė apie Gelbėtojo svarbą mūsų gyvenime ir ryšio su Juo asmeniškumą. Brolis Gvido Senkansas pasiūlė visiems užduoti sau klausimą. Jis sakė: „Paklauskite savęs: jei visi žemėje būtų teisūs, o aš vienintelis nuodėmingas žmogus, ar Kristus ateitų išpirkti mano nuodėmių? Žinau atsakymą ir noriu, kad jūs jį gautumėte asmeniškai.“ 

Savo kalboje, be daugybės kitų pamokymų, prezidentas Boumas priminė, kad dabartiniai pranašai ne kartą yra sakę, jog ateityje Viešpats darys didžius stebuklus ir visus kvies būti viso to dalimi. Jis taip pat priminė, kad nesvarbu, ko ieškotume ar siektume, ar ką bandytume išspręsti – ar tai būtų sutuoktinio paieška, asmeniniai rūpesčiai, mokslas, karjera – visų pirma turime ieškoti Viešpaties. Kvietimas ieškoti Viešpaties ir sutelkti dėmesį į Jį buvo girdimas ir kitų kalbėjusiųjų žodžiuose. Prezidentas Boumas taip pat paminėjo, jog tam, kad bažnyčios nariai jaustų stiprią dvasią, entuziazmą ir nuolat augantį tikėjimą, būtinas vadovų pavyzdys. Vadovai, sugebantys įkvėpti optimizmo ir spinduliuojantys dėkingumą Dangiškąjam Tėvui, yra tikras energijos šaltinis visiems bendruomenės nariams. 

Konferencijoje buvo paskirta naujos sudėties Lietuvos apygardos prezidentūra: prezidentas Miguel Moreira Rissi ir jo patarėjai Kęstutis Kucinas ir Mindaugas Kucinas. 

Įvairius pavedimus bažnyčios nariai atlieka neatlygintinai. Jie eina įvairias pareigas ir laikinai tarnauja vykdydami vadinamuosius pašaukimus, vėliau būna nuo jų atleidžiami ir gauna kitus pavedimus. Neatlygintinos tarnystės principu pagrįsta kunigystės samprata galioja nuo pat bažnyčios įkūrimo ir yra vienas iš jos esminių principų. 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.