Pranešimas spaudai

Leiskite man pristatyti Britanijai tikrąją Mormono Knygą

Iš pradžių paskelbta „The Times“ 2023 m. birželio 10 d.

Malcolm-Adcock2023.jpg
Malcolm-Adcock2023.jpg
Malkolmas Adkokas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios šalininkas ir (kartu su Fredu E. Vūdsu) knygos Latter-day Saint Image in the British Mind bendraautoris (Leid. „Greg Kofford Books“). 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ilgą laiką tariamos kunigų, prelatų ir tikėjimo skelbėjų keistenybės – komiškos, ar tragiškos – pildė leidėjų kišenes ir teatrų sales. Sero Artūro Konano Doilio Kraujo spalvos etiudas, kuriame pavaizduoti ankstyvieji Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariai, tuomet vadinti mormonais, padėjo jam pradėti literatūrinę karjerą.

XXI amžiuje aštri komedija apie religiją yra įprastas dalykas. Suaugusiųjų humoras miuzikle The Book of Mormon vis dar traukia minias abiejose Atlanto pusėse. Kūrinyje gana netiksliai vaizduojami Afrikos misijose tarnaujantys pastarųjų dienų šventieji. Bažnyčios misionieriai po spektaklių stovi prie Didžiosios Britanijos teatrų ir griauna bažnyčią menkinančius ir stereotipus kuriančius mitus.

Pastarųjų dienų šventųjų teologija yra savita ir daugelio jos principų nėra mokoma tradicinėje krikščionybėje. Pagrindinis aspektas yra tikėjimas, kad Raštų kanonas yra atviras. Mormono Knygą (leidinį, o ne miuziklą) bažnyčios nariai laiko „dar vienu Jėzaus Kristaus testamentu“, papildančiu Bibliją. Pastarųjų dienų šventieji ją laiko šventu metraščiu, kurį, užrašytą ant metalinių plokščių, išvertė Džozefas Smitas, – pastarąjį šalininkai laiko šių dienų pranašu, – po to, kai jis teigė radęs jas kalvoje netoli savo namų Mančesteryje, Niujorko valst., kur jį 1823 m. nukreipė angelas. Pirma ji buvo išspausdinta anglų kalba 1830 m. Pagrindinė Mormono Knygos figūra yra Kristus, ir knygos puslapiai propaguoja krikščionišką gyvenimą: „Mes kalbame apie Kristų, mes džiūgaujame Kristumi, mes pamokslaujame apie Kristų, mes pranašaujame apie Kristų.“

Kitas doktrininio skirtumo pavyzdys yra dievybės prigimtis, kurią krikščionių vadovai propagavo po IV amžiaus Nikėjos tikėjimo išpažinimo. Tradicinėje krikščionybėje tikima tiesiogine Trejybės vienybe, o pastarųjų dienų šventųjų doktrina teigia, kad Dievas, jo sūnus Jėzus Kristus ir Šventoji Dvasia yra atskiros ir skirtingos dieviškos būtybės, turinčios vieną tikslą.

O kaip su poligamija? Tiesą sakant, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios vadovybė 1890 m. paskelbė apie šios praktikos pabaigą. Ar tai ne amerikietiška religija? Ne, iš daugiau nei 17 milijonų jos narių dauguma gyvena ne JAV. O netikėta yra tai, kad seniausia pasaulyje išlikusi bažnyčios koplyčia yra viename Anglijos kaime, netoli Pendoko, Vorcesteršyre. Bažnyčios misionieriai pirmą kartą atvyko į JK 1837 m. 191 000 dabartinių bažnyčios narių Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje yra linkę pabrėžti, kad pastarųjų dienų šventieji čia kūrė Viktorijos epochos bendruomenes dar prieš Jutos valstijoje pastatant Solt Leik Sitį. Daug ankstyvųjų atsivertusiųjų išvyko į JAV, o bažnyčios pionieriai britai buvo pagrindiniai imigrantai, padėję vietiniams įkurti tą dykumos miestą.

Grįžę į 2023 metus, pastarųjų dienų šventųjų bažnyčios šalininkus stebime kaip aktyvius britų tarpreliginės bendruomenės narius. Dabar labiau nei bet kada reikia gerbti ir priimti didelę tikėjimų įvairovę. XIX amžiuje Misūrio valstijos gubernatorius Lilburnas Bogsas įsakė mormonus išvaryti iš valstijos arba, prireikus, „išnaikinti“. Šiandien tikintieji pasisako už religijos ar tikėjimo laisvę visiems.

Visame pasaulyje religinė neapykanta auga. Grupė „Open Doors“ apskaičiavo, kad paskutinis metinis krikščionių, nužudytų už savo tikėjimą, skaičius yra 5 898, kai ankstesnis buvo 4 761. Nėra vietos antisemitizmui, islamofobijai, antikrikščioniškiems išpuoliams ar bet kurios kitos grupės engimui. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra daugelio pasaulinių organizacijų, remiančių tikėjimo laisvę, dalyvė, įskaitant JK ForRB forumą ir visų partijų parlamentinę grupę už tarptautinę religijos

laisvę.

Pastarųjų dienų šventieji sutinka, kad, norėdami tarnauti žmonijai, turime matyti daugiau nei teologinius skirtumus. Bažnyčia bendradarbiauja su įvairiomis humanitarinėmis organizacijomis. Praėjusiais metais ji išleido 820 milijonų svarų sterlingų teikdama paramą nepasiturintiems asmenims visame pasaulyje. Mes darome įtaką vis labiau susiskaldančiam pasauliui. Stovėjimas petys į petį su visų tikėjimų ir įsitikinimų žmonėmis yra mūsų bendro žmogiškumo ir krikščionybės apraiška.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.