Tema

Krikštas

Krikštas Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje reikalauja visiško panardinimo į vandenį, atliekamo asmens, turinčio kunigystės įgaliojimą krikštyti. Tokiu būdu žmonės prisijungia prie Bažnyčios. Pakrikštytieji Bažnyčioje yra apvalomi nuo praeities nuodėmių ir sudaro sandorą gyventi pagal Evangelijos principus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.