Pranešimas spaudai

Krašto prezidentūros laiškas minint 10-ąsias Kijevo šventyklos pašventinimo metines

„Nors dabar negalime garbinti šventykloje, kviečiu jus intensyviau vykdyti savo šeimos istorijos darbą“ prezidentas Raselas M. Nelsonas

Կիևի Տաճար
Kijevo Ukrainos šventykla© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

2020 m. rugpjūtį Europos Rytų krašto prezidentūra padarė šį pareiškimą dėl 10-ųjų Kijevo šventyklos pašventinimo metinių. Jie paragino Bažnyčios narius šiuo ypatingu metu aktyviau dalyvauti šeimos istorijos darbe.

Brangūs broliai ir seserys,
 

gyvename ypatingu laiku, apie kurį Raštuose rašė daugybė pranašų. Atėjo metas, kai Viešpats ima spartinti Izraelio namų surinkimo darbą.

2010 m. rugpjūtį, lygiai prieš 10 metų, mūsų krašte Viešpačiui buvo pašventinta pirmoji šventykla. Vis dar prisimename pašventinimo išvakarėse vykusį nuostabų kultūrinį renginį, nuostabias pašventinimo sesijas ir ypatingą meilės bei vienybės dvasią, kurią jautė visi dalyvavę nariai. Šventyklos pašventinimo dienomis Viešpats mums parodė, ką reiškia pasilikti Jo meilėje.

Prezidentas Rotis, Ukrainos Kijevo šventyklos prezidentas, pasakė: „Esu be galo dėkingas už savo liudijimą apie Jėzaus Kristaus Evangelijos sugrąžinimo tikrumą ir apie esminį šventyklų vaidmenį sugrąžinimo procese. Tikras džiaugsmas tarnauti šventoje šventykloje, kur dangus susiliečia su žeme. Tai apreiškimo, įkvėpimo, paguodos ir džiaugsmo vieta. Esu dėkingas už jus, mano brangūs broliai ir seserys, ir karštai jus myliu.“

Štai ką apie šventyklą mokė prezidentas Nelsonas: „Viešpaties namai yra mokymosi namai. Ten Viešpats moko savo būdu. Ten kiekvienos apeigos moko apie Gelbėtoją. Ten mokomės, kaip sudrausti priešininką ir pasitelkti Viešpaties kunigystės galią, kad sustiprintume save ir savo mylimus žmones. Ten kiekvienas turėtume uoliai ieškoti išsigelbėjimo. Nors dabar negalime garbinti šventykloje, kviečiu jus intensyviau vykdyti savo šeimos istorijos darbą, įskaitant šeimos istorijos tyrinėjimą ir indeksavimą. Pažadu, kad jei skirsite daugiau laiko šventyklos ir šeimos istorijos darbui, išaugs ir pagerės jūsų gebėjimas Jo klausyti. Broliai ir seserys, mūsų sunkumų laikais, kai šventyklos yra uždarytos, jūs galite semtis galios iš savo šventyklos sandorų ir šventyklos apdovanojimų gerbdami savo sandoras. Prašome šiuo laikotarpiu, kada šventyklos yra uždarytos, toliau gyventi taip, kad liktumėte arba taptumėte verti įeiti į šventyklą.“

Mus, Rytų Europos krašto prezidentūrą, labai džiugina, kad nariai iš daugybės skirtingų šalių lankosi Kijevo šventykloje ir su Viešpačiu sudaro amžinąsias sandoras, kurių laikymasis šiuo sunkiu metu suteiks galios ir ramybės. Tad pasinaudokime prezidento Nelsono kvietimu būti vertais dalyvauti šventyklos apeigose ir iš Viešpaties gautų pažadėtų palaiminimų.

Telaimina jus Viešpats, brangūs broliai ir seserys!
 

Rytų Europos krašto prezidentūra

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.