Tema

Imigracija

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia, kaip pasaulinė bažnyčia, visame pasaulyje susidurianti su įvairiausiomis problemomis, laikosi pagrindinių principų, pritaikomų visame pasaulyje. Jutos sutarties deklaraciją Bažnyčia laiko atsakingu požiūriu į neatidėliotinus JAV imigracijos reformos iššūkius. Ji atitinka svarbius mūsų palaikomus principus:

  • Mylėdami savo artimą mes sekame Jėzumi Kristumi. Gelbėtojas mokė, kad žodis „artimas“ reiškia visus Dievo vaikus, bet kada gyvenusius bet kurioje vietoje.
  • Mes pripažįstame visada išliekantį poreikį stiprinti šeimas. Šeimos yra skirtos būti kartu. Priverstinis dirbančių tėvų atskyrimas nuo vaikų silpnina šeimas ir žaloja visuomenę.
  • Pripažįstame, kad kiekviena šalis turi teisę vykdyti savo įstatymus ir užtikrinti sienų saugumą. Visi asmenys, kuriems galioja šalies įstatymai, už savo veiksmus atsako prieš įstatymą.
 

Valstybės pareigūnai turėtų kurti įstatymus, geriausiai atspindinčius mūsų siekius sukurti teisingą ir rūpestingą visuomenę, ir prižiūrėti jų vykdymą. Tokie įstatymai turi palaikyti balansą tarp meilės savo artimui, šeimos ryšių, teisingumo ir įstatymų laikymosi priežiūros.*

 

*2011 metų birželio 10 d. Bažnyčia išplatino pareiškimą dėl imigracijos.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.