Tema

Humanitarinė pagalba

  • Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia visame pasaulyje vykdo humanitarinius paramos ir plėtros projektus. Jie yra vykdomi neatsižvelgiant į pagalbos gavėjų tautybę ar religiją.
  • Humanitarinė pagalba gali būti teikiama skubiai reaguojant į stichines nelaimes, žemės drebėjimus arba cunamius, arba žmonių sukeltas ekstremalias situacijas, pavyzdžiui, karo pasekmes arba badą. Taip pat gali prireikti pastangų, kurios užima daugiau laiko ir yra nukreiptos patenkinti rimtus, gerokai sudėtingesnius poreikius, pavyzdžiui, užkirti kelią ligų plitimui.
  • Vos keletui valandų praėjus po stichinės nelaimės, Bažnyčia susisiekia su valdžios atstovais ir suderina, kokių medžiagų ir produktų jiems reikia. Medžiagos nedelsiant išsiunčiamos į nukentėjusią sritį.
  • Kai skubiausi poreikiai yra patenkinti, Bažnyčia ieško papildomų būdų padėti tenkinant ilgalaikius bendruomenės poreikius. Mokydama įgūdžių ir teikdama išgyvenimui būtinas priemones, Bažnyčia stengiasi padėti žmonėms tapti savarankiškiems.
  • Šių paramos projektų vykdymui yra naudojami Bažnyčios narių ir kitų žmonių iš viso pasaulio paaukojimai. Visas šimtas procentų paaukojimų, skirtų Bažnyčios humanitarinei pagalbai, yra panaudojami teikiant paramą. Papildomas išlaidas padengia Bažnyčia.
  • Bažnyčios humanitarinės pagalbos padalinys remia penkis šiuo metu vykdomus projektus, skirtus padėti žmonėms tapti savarankiškiems. Tai naujagimių reanimacijos mokymai, švaraus vandens projektai, neįgaliųjų vežimėlių paskirstymas, regos sutrikimų gydymas ir tymų skiepai.

 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.