Naujienos

Renginyje „Veidas į veidą“ Bažnyčios vadovai jaunus suaugusiuosius skatina su tikėjimu veržtis pirmyn

2019 m. rugsėjo 15 d. vyresnysis Ulisis Soaresas ir Kregas K. Kriščensenas dalyvavo tiesioginėje Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pasaulinės dvasinės valandėlės „Veidas į veidą“ jauniems suaugusiesiems transliacijoje, kuri truko 90 minučių.

Sekmadienį vyresnysis Soaresas sakė: „Viliamės, kad šįvakar padėsime jums iš jus mylinčio Dangiškojo Tėvo gauti atsakymus į jūsų klausimus. Viltis reiškia žinoti, kad galite veržtis pirmyn savo gyvenimo sunkumuose, pasitikėdami, kad kas nors jus nukreips, ves, padės ir parems.“

Vyresnysis Soaresas, Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys, ir vyresnysis Kriščensenas, Jutos krašto prezidentas, per renginį, kuris buvo vedamas klausimų – atsakymų forma, aptarė daug temų. Buvo kalbama apie tai, kaip užduodant klausimus ir gaunant atsakymus suprasti Evangelijos tiesas ir pagal jas gyventi bei kaip atrasti bendrumą.

 

Jauni suaugusieji nuo 18 iki 30 metų buvo skatinami prieš transliaciją per ChurchofJesusChrist.org ir kitus socialinės medijos kanalus pateikti klausimus vyresniajam Soaresui ir vyresniajam Kriščensenui.

Vyresnysis Soaresas sakė: „Manau, mums tai nuostabi proga, nes galime žinoti, ką jie jaučia ir galvoja, ir tai aptarti vadovaudamiesi Evangelijos principais. Kartais gali perskaityti puikią kalbą ir tikėtis, kad žmonės pajus jos dvasią, bet daug geriau, kai susitelkiama į asmeninius poreikius.“

Vyresnysis Soaresas su vyresniuoju Kriščensenu taip pat atsakė į įvairiausius atsiųstus jaunų suaugusiųjų klausimus ir kalbėjo kitomis temomis, tokiomis kaip santuoka, grįžimas anksčiau iš Bažnyčios misijos ir kaip atlaikyti gyvenimo iššūkius.

Vyresnysis Kriščensenas atsakydamas į merginos iš Arizonos klausimą apie tai, kaip priimti geriausią sprendimą svarbiuose gyvenimo pasirinkimuose, sakė: „Manau, jog mums reikia prisiminti, kad esame šiame pasaulyje tam, kad mokytumės ir augtume. Tai apima ir pamaldų apmąstymą apie tai, ką turėtumėte daryti, ir veržimąsi pirmyn su tikėjimu.“

Internetu atsiųsti klausimai buvo iš įvairiausių pasaulio vietovių. Studijoje iš daugiau nei 20-ies šalių susirinkę pastarųjų dienų šventieji atstovavo Bažnyčios nariams visame pasaulyje.

Lilijana Tapija, 21 metų amžiaus pastarųjų dienų šventoji, atsivertusioji iš Mičokano, Meksikos, sakė: „Manau, kad tokia galimybė nusiųsti savo klausimus, dalytis jais ir išgirsti atsakymus padeda mums pajusti, kad nesame vieni […] visi galime atrasti ramybę ir įgyti vilties.“

Lilė padėjo vesti renginį, kuris buvo transliuojamas iš Brigamo Jango universiteto transliacijų centro Provo, Jutos valst.

Nuo tada, kai 2018 m. kovą vyresnysis Soaresas buvo pašauktas tarnauti Dvylikos Apaštalų Kvorume, tai buvo pirmoji jo pasaulinė tiesioginė transliacija, kurios metu bendravo su jaunais suaugusiaisiais.

Vyresnysis Soaresas sakė: „Buvo žavu ir nuostabu. Vien galvodami apie mūsų laukiančius žiūrovus jautėme puikią dvasią.“

Vyresnysis Kriščensenas reiškė savo meilę susirinkusiesiems ir dėkojo už galimybę su jais bendrauti. Jis sakė: „Nuoširdžiai trokštame, kad jie žinotų, jog Dievas myli juos ir kad jiems nederėtų pasiduoti. Jie neprivalo būti tobuli, bet turėtų nepasiduoti ir susitelkti į tai, kas svarbiausia.“

Be to, pirmą kartą pasauliniame renginyje „Veidas į veidą“ Bažnyčios vadovai atsakinėjo į portugališkai ir ispaniškai kalbančių jaunų suaugusiųjų klausimus be jokio vertimo.

Čanas Šenas Hangas, 22 metų vaikinas, neseniai iš Taivano atvykęs mokytis į Jungtines Valstijas, sakė: „Kartais į maldas negauname atsakymų, tačiau tikiu, kad vyresniojo Soareso ir vyresniojo Kriščenseno liudijimai ir patirtis gali būti naudinga jauniems suaugusiesiems.“

Priscila Da Silva iš Porto Alegrės Brazilijoje renginyje dalyvavo būdama auditorijoje ir buvo dėkinga už Bažnyčios vadovų įžvalgas. Ji tikisi atrasianti būdų, kaip visa tai pritaikyti savo gyvenime. Ji sakė: „Noriu grįžti namo ir apmąstyti tai, ką šiandien girdėjau, ir pasiteirauti Viešpaties, ką Jis nori, kad [daryčiau].“

Ankstesniuose renginiuose „Veidas į veidą“ ir pasaulinėse dvasinėse valandėlėse jauniems suaugusiesiems pagrindiniai svečiai buvo vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo, vyresnysis Deilas Dž. Renlandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo su savo žmona Rūta ir kiti Bažnyčios vadovai.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.