Viešas pranešimas

Bažnyčios reakcija į tos pačios lyties asmenų santuokas

Po neseniai teismų priimtų sprendimų dėl tos pačios lyties asmenų santuokų Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvorumas Bažnyčios bendruomenių vadovams Jungtinėse Valstijose išsiuntė šiuos nurodymus ir rekomendacijas. Vadovų buvo prašoma šią informaciją perduoti nariams tam tinkamoje aplinkoje.

2013 m. gruodžio mėnesį Solt Leik Sičio federalinės apygardos teisėjas išleido potvarkį, įteisinantį tos pačios lyties asmenų santuokas Jutos valstijoje, panaikindamas šimtmetį galiojusius valstijos įstatymus ir valstijos konstitucijos pataisą, kuri apibrėžia santuoką, kaip sąjungą tik tarp vyro ir moters. JAV Aukščiausiasis teismas šį potvarkį sustabdė, kol jis bus svarstomas apeliaciniame teisme. Laikotarpiu tarp Apygardos teismo potvarkio išleidimo ir sustabdymo Aukščiausiajame teisme, Jutoje įvyko nemažai tos pačios lyties asmenų santuokų. Teisminės procedūros ir teisiniai aktai, priimti kai kuriose kitose valstijose ir šalyse, suteikė pagrindo tos pačios lyties asmenų santuokinių ryšių pripažinimui.

Šios ir kitų šiuolaikinių problemų akivaizdoje raginame visus prisiminti, kokiu tikslu Dangiškasis Tėvas sukūrė šią žemę ir mums, kaip Jo vaikams, suteikė galimybę gimti mirtingajame gyvenime ir įgyti patirties. „Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Ir Dievas juos palaimino ir tarė jiems: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę“ (Pradžios 1:27–28). „Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu“ (Pradžios 2:24). Santuoka tarp vyro ir moters buvo įsteigta Dievo ir yra svarbiausia Jo vaikams ir visuomenės gerovei skirto plano dalis. Stiprios, mylinčio tėvo ir motinos vedamos, šeimos yra svarbiausias vaikų auginimo, tikėjimo ugdymo, svarbių civilizacijai ir būtinų amžinajam išgelbėjimui moralinių galių ir vertybių perdavimo kitoms kartoms institutas.

Pokyčiai civilinėje teisėje neturėtų ir iš tiesų negali pakeisti Dievo nustatytų moralės įstatymų. Dievas tikisi, kad vykdysime Jo įsakymus ir juos palaikysime, nepriklausomai nuo skirtingų visuomenėje vyraujančių nuomonių ir tendencijų. Jo duotas skaistybės įstatymas yra aiškus: lytiniai santykiai yra leistini tik tarp vyro ir žmonos – oficialiai ir teisėtai susituokusių vyro ir moters. Raginame jus peržiūrėti „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ doktrinas ir mokyti jų Bažnyčios narius.

Nepritariantys tos pačios lyties asmenų santuokai nusipelno lygiai tokios pat pagarbos kaip ir ją remiantys. Bažnyčia primygtinai ragina savo vadovus ir narius naudotis savo konstitucine teise reikšti su santuoka, šeima ir moralumu susijusius religinius įsitikinimus ir juos ginti nesulaukiant užgauliojimų ir puldinėjimų. Bažnyčia taip pat turi teisę siekti, kad jos nariai laikytųsi moralinio elgesio ir padorumo standartų.

Remiantis mūsų esminiais įsitikinimais, Bažnyčios vadovams neleidžiama naudoti savo įgaliojimų ir tuokti tos pačios lyties asmenis; Bažnyčia taip pat neduoda leidimo jos susirinkimų namų ar kitos nuosavybės naudoti su tos pačios lyties asmenų santuokomis susijusioms ceremonijoms, priėmimams ir kitiems renginiams. Nepaisant to, į Bažnyčios susirinkimų namus įleidžiami visi lankytojai, jei ten būdami jie gerbia mūsų elgesio standartus.

Nors šis klausimas bus ir toliau sprendžiamas, užtikriname, kad su tais, kas pasinaudojo įstatymais ir teismo potvarkiais, leidžiančiais tos pačios lyties asmenų santuokas, nebus elgiamasi nepagarbiai. Jėzaus Kristaus Evangelija moko mus mylėti visus žmones ir būti geriems ir mandagiems – net tada, kai su jais nesutinkame.

Būdami Bažnyčios nariai turime atsakomybę mokyti Jėzaus Kristaus Evangelijos ir nušviesti didžias palaimas, kylančias iš Dievo įsakymų laikymosi, o taip pat ir neišvengiamas jų nepaisymo pasekmes. Kviečiame jus melstis, kad visų žmonių širdys būtų suminkštintos priimti Evangelijos tiesą ir kad tie, kas yra pašaukti spręsti svarbias visuomenės ateitį liečiančias problemas, būtų apdovanoti išmintimi.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.