Naujienos

Bažnyčia plečia interneto priemones, skirtas padėti žmonėms įveikti priklausomybę nuo pornografijos

Kai mylimas žmogus įsitraukia į pornografiją, tai sunkia našta užgula jo sutuoktinio ir kitų šeimos narių pečius. Siekdama palengvinti šią naštą, Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia sukūrė daugiau interneto priemonių šeimoms ir priklausomybėn nuo pornografijos patekusiems asmenims.

Kad padėtų žmonėms, norintiems išsivaduoti iš pornografijos gniaužtų, Bažnyčia daugiau nei prieš metus atidarė tinklalapį OvercomingPornography.org Jis pakeitė 2010 m. išleistą tinklalapį, kuris vadinosi CombatingPornography.org.

Į naująjį tinklalapį buvo įtrauktos prevencinės ir gydymosi priemonės, skirtos padėti sutuoktiniams ir šeimoms. Šis tinklalapis dabar yra šiomis kalbomis: portugalų, ispanų, prancūzų, italų, vokiečių, kinų, korėjiečių, japonų ir rusų.

Tinklalapyje taip pat pateikiama atnaujinta informacija ir nurodymai visuotiniams įgaliotiniams bei kitiems Bažnyčios vadovams, kad jie galėtų veiksmingiau, supratingiau ir atsakingiau padėti sutuoktiniams ir šeimų nariams.

„Tinklalapis skirtas padėti išgyti per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą“, – sako Hovardas Bangerteris, Bažnyčios Gerovės tarnybos departamento produkcijos direktorius, kuris tobulino šį tinklalapį kartu su bendradarbiu Ly Gibonsu iš Kunigystės departamento. Jie sako, jog daugumai tinklalapio skaitytojų sunkiai sekasi įveikti priklausomybę nuo pornografijos.

Bangerteris paaiškino priemones, kurios buvo pridėtos, kad vadovai galėtų konkrečiai patarti priklausomybėn nuo pornografijos patekusiems sutuoktiniams. Šeimoms reikalinga pagalba buvo aptarta su Bažnyčios pagalbinių organizacijų – Paramos bendrijos, Merginų organizacijos, Vaikinų organizacijos ir Pradinukų organizacijos – vadovais. Jų patarimai buvo panaudoti atnaujinant tinklalapio medžiagą.

Bažnyčios vadovai darbavosi pertvarkydami tinklalapį taip, kad subalansuotų gydymąsi ir prevenciją. „Stengiamės rasti idealų derinį, kuris leistų gauti dvasinę ir praktinę pagalbą, reikalingą įveikti visus priklausomybės nuo pornografijos aspektus“, – sakė Bangerteris.

„Yra tiek dvasiniai, tiek fiziniai priklausomybės aspektai, – sakė Gobonsas. – Pagrindinį dėmesį skirdami šios problemos dvasinės žalos aspektui, taip pat turime skirti dėmesio ir smegenų „perprogramavimui“, nes tai būtina išgijimui.“

Ekspertai išsiaiškino, kad priklausomybė nuo pornografijos veda prie tokios pat smegenų veiklos, kaip alkoholizmo ar narkomanijos atvejais. „Gausėja įrodymų, kad kaip tabakas yra žalinga medžiaga, galinti užmušti jūsų kūną, taip pornografija sukelia psichologinius pokyčius, tokius pat žalingus, kaip narkomanija“, – sakė Bangerteris.

„Todėl dauguma tiesiog negali patys to poveikio nugalėti; jis per daug stiprus, – sakė jis. – Smegenys, pripratusios gauti šio dopingo dozę, vargu ar leis jums patiems jas atpratinti; jums reikės pagalbos. Tai reiškia, kad turėsite kalbėti su savo vyskupu arba tėvais, jei esate jaunuolis; o susituokę asmenys turės kalbėti su savo sutuoktiniu arba dvasiniu vadovu. Svarbiausia, kad tai paviešintumėte konfidencialumo besilaikančių padėjėjų rate.“

Bažnyčios kovos su priklausomybe nuo pornografijos priemonės glaudžiai susijusios su tikinčiųjų Išsivadavimo nuo priklausomybės programa – 12-os žingsnių programa, Evangelijos principus jungiančia su globa ir gydymu. Yra rengiami dvejopi susirinkimai – vieni patekusiems priklausomybėn, kiti – jų sutuoktiniams ir šeimos nariams. Gibonsas sakė, kad interneto priemonės gali būti ypač naudingos tose pasaulio dalyse, kur tokie susirinkimai nerengiami.

„Turime būti budrūs, – pabrėžė Bangerteris. –   Tai viena iš daugelio mūsų arsenalo priemonių, kurią tikrai turime suteikti ne tik Bažnyčios, bet ir pasaulio šeimoms.“

Vaizdo medžiaga anglų kalba:​

 

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.