Pranešimas spaudai

Bažnyčia išreiškia susirūpinimą dėl tų, kurie priversti bėgti nuo smurto, karo ir religinio persekiojimo

Po neseniai atliktų žiniasklaidos tyrimų buvo paskelbtas toks pareiškimas:

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra susirūpinusi visų žemėje gyvenančių Dievo vaikų, ypač tų, kurie priversti bėgti nuo fizinio smurto, karo ir religinio persekiojimo, materialine bei dvasine gerove. Bažnyčia ragina visus žmones ir vyriausybes visapusiškai bendradarbiauti ieškant geriausių sprendimų, kaip patenkinti žmonių poreikius ir sumažinti jų kentėjimus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.