Pranešimas spaudai

Bažnyčios vadovai pasaulinėje konferencijoje kviečia įkvėpti, stiprinti ir pakylėti kitus

Balandžio 1–2 dienomis, minėdami šventą Velykų savaitę, milijonai žmonių visame pasaulyje rinkosi į pusmetinę visuotinę Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios konferenciją. Per penkias sesijas, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos 70-čia kalbų, visuotiniai bažnyčios vadovai kreipėsi į narius ir draugus kalbomis apie Jėzų Kristų.

Vyresnysis Garis E. Styvensonas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo pradėjo konferenciją cituodamas anglų rašytoją, Naujojo Testamento žinovą N. T. Raitą, kviesdamas „imtis žingsnių Velykas švęsti kūrybingais naujais būdais: per meną, literatūrą, vaikų žaidimus, poeziją, muziką, šokius, iškilmes, varpus, ypatingus koncertus, nes tai mūsų didingiausia šventė“. Jis tęsė: „Panaikinate Velykas ir netenkate Naujojo Testamento, neturite krikščionybės.“

Visuotinė Merginų organizacijos prezidentė Bonė H. Kordon sakė, kad tikrasis džiaugsmas priklauso nuo žmogaus pasirengimo prisiartinti prie Kristaus ir pačiam įsitikinti, kad Jis yra jo asmeninis Gelbėtojas.

Šeštadienio popietinėje sesijoje vyresnysis Dyteris F. Uchtdorfas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo ragino tėvus padėti savo vaikams stiprinti tikėjimą Jėzumi Kristumi, mylėti Jo Evangeliją ir pasiruošti visą gyvenimą priiminėti teisingus sprendimus. Jis patikino, kad Dievas myli šeimas ir visada yra šalia jų.

Sekmadienio rytinės sesijos metu visuotinė Paramos bendrijos prezidentė Kamilė N. Džonson ragino klausytojus rasti atilsį Jėzuje Kristuje, kuris gali palengvinti sunkumus ir naštas. Paramos bendrija tai Bažnyčios moterų organizacija.

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios prezidentas Raselas M. Nelsonas sekmadienio rytinę sesiją užbaigė prašymu tapti taikdariais ir gerbti kitus. Pasaulyje, kuriame vulgarumas, kaltų ieškojimas ir apkalbinėjimas yra pernelyg dažni, reikia stengtis sekti Gelbėtoju elgiantis su kitais maloniai. Prezidentas Nelsonas mokė, kad tikroji meilė apibūdina taikdarį ir kad ji yra priešnuodis ginčams.

Konferencijos metu Bažnyčios nariai taip pat palaikė vadovybėje atliktus pakeitimus. Buvo pašaukti penki nauji vietiniai Septyniasdešimčių įgaliotiniai, tarp jų vyresnysis Alanas T. Filipsas iš Kento (Anglija) ir vyresnysis Kristofas G. Žiro-Karjer iš Liono (Prancūzija).

Septyniasdešimčių nariai Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje tarnauja kaip „ypatingieji liudytojai“ ir padeda Dvylikai Apaštalų „statyti bažnyčią ir tvarkyti visus jos reikalus“.

Sekmadienio popietinės konferencijos sesijos pabaigoje prezidentas Nelsonas paskelbė apie planus pastatyti 15 naujų šventyklų visame pasaulyje, iš kurių viena bus Hamburge (Vokietijoje). Tai yra trečioji šalies šventykla, be Frankfurto ir Freibergo Vokietijos šventyklų.

Europoje yra 14 šventyklų, iš kurių šešios naujos šventyklos buvo paskelbtos per pastarąsias konferencijas.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.