Pranešimas spaudai

Būdamas aštuoniasdešimt penkerių mirė vyresnysis Robertas D. Heilsas

Spalio 1 d. 12:15 val. dėl senatvės sukeltų sveikatos sutrikimų mirė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys vyresnysis Robertas D. Heilsas. Jam buvo 85 metai. Paskutines gyvenimo akimirkas vyresnysis Heilsas praleido ligoninėje su žmona ir kitais šeimos nariais.

Vyresnysis Dynas Heilsas gimė 1932 m. rugpjūčio 24 d. Niujorko mieste. Jis baigė Jutos universitetą ir Harvarde įgijo verslo administravimo magistro laipsnį. JAV oro pajėgose tarnavo naikintuvo pilotu. Susituokė su Mere Krendal ir juodu susilaukė dviejų sūnų.

 

1994 m. balandžio 2 d. vyresnysis Heilsas buvo palaikytas Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu, o visuotiniu įgaliotiniu jis buvo pašauktas 1975 m. balandžio 4 d. Būdamas vyriausiasis įgaliotinis iš pradžių jis tarnavo asistentu Dvylikos Apaštalų Kvorume, o vėliau pirmojo Septyniasdešimties kvorumo nariu. Nuo 1985 m. balandžio jis tarnavo Pirmininkaujančiu Bažnyčios Vyskupu, kol 1994 m. tapo Dvylikos Apaštalų Kvorumo nariu.

„Jis gyveno laikydamasis savo liudijimo, – sakė Pirmosios Prezidentūros narys prezidentas Henris B. Airingas. – Jis pažinojo Dievą. Jis pažinojo Gelbėtoją ir jis mylėjo Gelbėtoją. Jis elgėsi taip, tarsi Dievas būtų šalia, tarsi Dangiškasis Tėvas būtų šalia.“

Apaštalo pašaukimas – būti „ypatinguoju Jėzaus Kristaus liudytoju“ visame pasaulyje. Vyresnysis Heilsas mokė: „Jei tikėsime savo Gelbėtoju, Jis padės mums įveikti išmėginimus ir vargus, galėsime ištverti iki galo ir, pasibaigus šio mirtingojo gyvenimo išbandymams, sugrįžti Jo akivaizdon. Jis gyvas, Jis pažįsta ir myli kiekvieną iš mūsų. Jis labai nori laiminti mus, jei ateisime pas Jį.“

Iki pašaukimo vyriausiuoju įgaliotiniu vyresnysis Heilsas penkerius metus tarnavo regiono atstovu ir prižiūrėjo keletą Bažnyčios bendruomenių. Jis taip pat tarnavo atlikdamas itin svarbius bažnytinius pašaukimus: skyriaus prezidento, vyskupo (tris kartus), aukštojo tarėjo ir kuolo prezidento patarėjo. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje jis buvo Anglijos Londono misijos prezidentas ir tarnavo Bažnyčios sekmadieninės mokyklos prezidento pirmuoju patarėju.

Vyresnysis Airingas sakė: „Vyresnysis Heilsas yra žmonių stiprintojas. Daugelį metų jis tyliai padėdavo žmonėms. Jis imasi veiksmų, kai sužino, kad kažkam reikia pagalbos.“

Prieš pašaukiamas nuolatinėn Bažnyčios tarnybon, vyresnysis Heilsas daug pasiekė versle, trijose stambiose kompanijose ėjo vadovaujamas pareigas. Prezidentas Airingas vyresnįjį Heilsą pavadino „fenomenaliu“ verslininku, „jautriu“ ir lojaliu, gebančiu „skaityti žmones“. 

Kai bus žinoma, Bažnyčia paskelbs laidotuvių planus. Kas bus pašauktas užimti vietą Dvylikos Apaštalų Kvorume, dar nežinoma.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.