Tema

Apreiškimas

Dieviškų tiesų perdavimas žmonių žinion per bendravimą su Dievu, vykstantį įvairiais būdais. Tikintieji gali gauti apreiškimus, susijusius su jų asmeniniais reikalais ir jų pareigomis Bažnyčioje, kaip vyskupas gauna apreiškimus savo bendruomenei. Apreiškimą visai Bažnyčiai gauna tik prezidentas (pranašas).

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.