Pranešimas spaudai

Ana Marija Boni Hernandez pašaukta atstovauti Bažnyčiai Jungtinių Tautų Organizacijoje

Sesuo Ana Boni yra pirmoji narė iš Europos, pašaukta atstovauti Bažnyčiai Ženevos Nevyriausybinių organizacijų komitete dėl moterų padėties.

Sesuo Ana Marija Boni Hernandez neseniai buvo pašaukta kaip nauja Bažnyčios atstovė Ženevos (Šveicarija) Nevyriausybinių organizacijų komitete dėl moterų padėties. Ana Boni, kilusi iš Ispanijos, yra pirmoji Bažnyčios narė iš Europos, pašaukta šiai užduočiai, ir ji pakeis seserį Kerolę Makonki, kuri šias pareigas ėjo daugelį metų. Sesuo Ana Boni šias naujas pareigas pradės vykdyti tuojau pat.

Sesuo Makonki, kuri dabar atleidžiama, sakė, kad „būdama Pastarųjų dienų šventųjų labdaros organizacijų atstove ir Ženevos Nevyriausybinių organizacijų komiteto dėl moterų padėties viceprezidente, džiaugiausi miela draugija nuostabių moterų, kurios atstovauja įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms ir gina fizinę, socialinę, emocinę bei dvasinę moterų ir mergaičių gerovę bei tobulėjimą“.

Komitetas dėl moterų padėties remia lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių teisių įgyvendinimą bei gynimą visame pasaulyje. Ženevos Nevyriausybinių organizacijų komitetą dėl moterų padėties sudaro atstovės iš 40 Jungtinių Tautų akredituotų nevyriausybinių organizacijų, turinčių patariamąjį balsą Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje. Bažnyčia yra viena iš tų organizacijų per Pastarųjų dienų šventųjų labdaros organizacijas.

Ana Boni gimė Madride, Ispanijoje. Jos tėvai, tapę nariais 1976 m., buvo Bažnyčios pionieriai Ispanijoje. Anos mama ją ir jos seserį Silviją mokė visada tarnauti Viešpačiui, nepaisant visų gyvenimo sunkumų. „Buvome labai palaimintos, kad nuo mažens turėjome Jėzaus Kristaus Evangeliją“, – prisimena ji. 1982 metų vasarą jos šeima persikėlė į Ženevą, Šveicariją.

1997 m. Ana Boni ištekėjo už savo vyro Martino Boni, kilusio iš Buenos Airių, Argentinos. Jie turi keturis vaikus – tris berniukus ir mergaitę. Jų sūnus Luisas jau mirė. Svarstydama, ką tai reiškė jai ir jos šeimai, ji sako: „Tai buvo labai ypatinga patirtis, leidusi mums pajusti stiprią mūsų Dangiškojo Tėvo meilę, sužinoti ir pajusti, kaip suplonėjo uždanga, skirianti šią mirtingojo gyvenimo karalystę nuo dangaus, ir palikusi mums neišdildomas emocijas visai amžinybei.“ Vyriausias jų sūnus Adamas yra vedęs, o kiti du vaikai, Beatričė ir Deividas, tebegyvena jų namuose.

Ši ypatinga užduotis visai šeimai buvo netikėta. „Jaučiuosi labai dėkinga, kad jaučiu mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus meilę ir galiu Jam tarnauti su visa savo meile ir troškimu“, – sakė ji. Ir ji mano, kad jos gyvenimas paruošė ją geriau suprasti šias naujas pareigas. „Mano, kaip žmonos ir motinos, pareigos buvo, yra ir visada bus tai, kas mane geriausiai mokys apie tobulą ir gilią Dangiškojo Tėvo meilę kiekvienam savo vaikui“, – apibendrino ji.

Rajanas Kochas, vadovaujantis Jungtinių Tautų veiklai Bažnyčios vardu, paaiškino darbo, kuriame dalyvaus sesuo Ana Boni, svarbą. „Kaip pasaulinėms organizacijoms, Jungtinėms Tautoms ir Bažnyčiai naudinga turėti daugybę balsų iš viso pasaulio. Sesuo Ana Boni turi tobulą tikėjimo, Evangelijos žinių ir visuomeninio darbo derinį, kad galėtų Bažnyčios vardu jungti ir užmegzti ryšius bei aukštinti moterų ir mergaičių svarbą visame pasaulyje.

Apmąstydama dabar jai tenkančią atsakomybę, sesuo Ana Boni patvirtino, kad kiekvieno žmogaus šioje žemėje ir ypač Dievo ypatingų dukterų dieviškosios vertės paieška yra nepaprastas ir prasmingas dvasinis nuotykis. „Noriu palaikyti visas moteris šiame pasaulyje ir visa savo meile prisidėti prie kiekvienos iš jų gerovės.“

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.