easter_pictures_resurrection_lt.jpg
Viešas pranešimas

2022 metų Velykų žinia

Pirmoji Prezidentūra

„Jis prisikėlė“ – taip nuskambėjo angeliška pirmųjų Velykų žinia. Pamaldžiai ir su dėkingumu liudijame, kad Jėzus Kristus tikrai prisikėlė.

Dievas Tėvas dovanojo mums savo mylimo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, dievišką gimimą, neprilygstamą gyvenimą ir begalinę apmokančiąją auką.

Tėvo galia Jėzus Kristus prisikėlė nugalėjęs mirtį. Jis yra mūsų prisikėlęs Gelbėtojas, mūsų Pavyzdys ir mūsų Išpirkėjas. Jis yra pasaulio šviesa, gyvybė ir viltis. Jo kelias – tai kelias, vedantis į laimę šiame gyvenime ir amžinajame būsimo pasaulio gyvenime.

Tegul šlovinga Velykų svarba pritraukia visus sekti Jėzumi Kristumi ir mylėti vieniems kitus, kaip Jis mokė žodžiais ir darbais.

Prezidentas Raselas M. Nelsonas
Prezidentas Dalinas H. Ouksas
Prezidentas Henris B. Airingas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.