Naujienos

2022 m. jaunimo temos akcentas bus „Pasitikėkite Viešpačiu“

Patarlių 3:5–6

Jaunimo-tema-2022

Visuotinės Merginų ir Vaikinų organizacijų prezidentūros paskelbė, kad 2022 m. jaunimo tema bus „Pasitikėk Viešpačiu visa savo širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.“

Tema iš Patarlių 3:5–6 buvo parinkta kaip natūrali 2021 m. temos „Didis darbas“ iš Doktrinos ir Sandorų 64:33 plėtotė.

Šių metų pradžioje visuotinės Vaikinų ir Merginų organizacijų prezidentūros jaunimui pasakė: „Pranašo esate pašaukti „[dėti] didelio darbo pamatą“. Kai pasikliauname Jėzumi Kristumi ir vykdome Jo valią, mes keičiame pasaulį!“ („Tai didis darbas“, Jaunimo stiprybės vardan, 2021 m. sausis).

Tema „Pasitikėk Viešpačiu“ taip pat dera su 2022 metų seminarijos ir Ateik ir sek paskui mane studijų kursu, kai bus studijuojamas Senasis Testamentas, ir su Vaikų ir jaunimo programa.

2021 m. rugpjūčio 2 d. visuotinių Vaikinų ir Merginų organizacijų prezidentūrų pranešime vietiniams Bažnyčios vadovams tėvai ir jaunimo vadovai yra raginami visus metus namuose ir bažnyčioje mokyti principų iš temos Raštų ištraukos. Ši tema gali būti pritaikoma kaip sakramento susirinkimo jaunimo pasisakymų tema ir gali būti jaunimo renginių, pavyzdžiui, stovyklų, jaunimo konferencijų ar dvasinių valandėlių, akcentas. Ši tema taip pat bus pabrėžiama JSV konferencijose visame pasaulyje.

Priemones – įskaitant muziką, filmukus ir paveikslus – vėliau bus galima rasti interneto svetainėje ChurchofJesusChrist.org/youth, socialiniuose tinkluose ir žurnale Jaunimo stiprybės vardan.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.