Pranešimas spaudai

2021 m. Pirmosios Prezidentūros velykinė žinia

Pirmoji Prezidentūra

Šį Velykų metą dėkinga širdimi minime Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Džiaugsmingai skelbiame ir iškilmingai liudijame, kad dėl Jėzaus Kristaus visi ir vėl gyvensime.

Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus misija yra Dievo amžinojo plano šerdis. Jis atėjo išpirkti Dievo vaikų. Per Gelbėtojo Apmokėjimą prisikėlimas ir nemirtingumas visiems tapo realybe, o amžinasis gyvenimas tapo galimybe visiems, kurie bus to verti. Jėzus pareiškė:

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius“ (Jono 11:25–26).

Dėkui Dievui už Jėzaus Kristaus Apmokėjimą ir Jo prisikėlimo dovaną!

Pirmoji Prezidentūra:

Raselas M. Nelsonas
Dalinas H. Ouksas
Henris B. Airingas

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.