Vadovo biografija

​Vyresnysis Ronaldas A. Resbandas

Vyresnysis Ronaldas A. Resbandas į Dvylikos Apaštalų Kvorumą buvo pašauktas 2015 m. spalio 3 d. Septyniasdešimčių prezidentūros nariu jis tarnavo nuo 2005 metų ir tuo metu, kai buvo pašauktas į Dvylikos kvorumą, tarnavo vyresniuoju Septyniasdešimčių prezidentūros prezidentu. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios Pirmojo Septyniasdešimties kvorumo nariu vyresnysis Resbandas buvo paskirtas 2000 m. balandžio 1 d. Jis tarnavo patarėju Vidurio Europos krašto prezidentūroje, Jutos Solt Leik Sičio krašto prezidentu, vykdančiuoju Šventyklų departamento direktoriumi ir, kaip Septyniasdešimčių prezidentas, prižiūrėjo Šiaurės Amerikos vakarų, Šiaurės vakarų ir tris Jutos kraštus.

 

Vyresnysis Resbandas mokėsi Jutos universitete. 1995 m. Jutos slėnio universitetas suteikė jam verslo ir prekybos garbės daktaro laipsnį. 1976 m., kaip pardavimų atstovas, jis prisijungė prie „Huntsman Conainer Company“, o 1987 m. buvo paskirtas „Huntsman Chemical Corporation“ prezidentu ir vyriausiuoju valdančiuoju pareigūnu.

Taip pat, 1996 m. palikdamas „Huntsman Chemical Corporation“, kad galėtų tarnauti Niujorko misijos prezidentu, jis buvo šios kompanijos direktorių valdybos nariu.

Vyresnysis Resbandas tarnavo daugelyje įvairių pašaukimų, tarp jų ir nuolatiniu misionieriumi Rytinių valstijų misijoje (1970–1972 m.), Šventyklos aikštės misionieriumi gidu, vyskupu, Bažnyčios minėjimų komiteto nariu. Nuo 1996 iki 1999 m. Niujorke jis vadovavo Niujorko šiaurės misijai.

Vyresnysis Resbandas gimė 1951 m. Solt Leik Sityje, Jutos valst. 1973 m. jis vedė Melanę Tvičel. Jie turi penkis vaikus.

Stiliaus vadovo pastaba:Kai rašysite apie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčią, prašome, kad paminėdami ją pirmą kartą vartotumėte pilną jos pavadinimą. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartoti Bažnyčios pavadinimą, rasite mūsų stiliaus vadovo puslapyje. »Stiliaus vadovas.